Akce

Zakončení projektu Moravskoslezského kraje „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“ (2010–2013)

V roce 2013 končí projekt „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“, jehož cílem je rozvoj efektivní komunikace a podpora cíleného šíření informací jako nástroje řešení vybraných problémů ochrany přírody a krajiny v Moravskoslezském kraji.

Projekt zajišťuje Moravskoslezský kraj a realizován je ve spolupráci s partnery, kterými jsou AOPK ČR, Lesy ČR, s.p., MŽP ČR, o.s. Hájenka, ČSOP Salamandr a ACTAEA.

Více

Zahájení hledačky v Toulcově dvoře

V neděli 3.11.2013 byla slavnostně zahájena hledačka v Praze Toulcově dvoře.

Více informaci najdete zde.

Více

Školení místních průvodců Actaea v Karlovicích

V průběhu října 2013 proběhlo v Karlovicích „Školení místních průvodců“, kterého se zúčastnili zaměstnanci a spolupracovníci sdružení Actaea. Školení vedl Ing. Ladislav Ptáček, který se zabývá interpretací místního dědictví.

Více

Vyšla kniha Chráněné a ohrožené rostliny CHKO Jeseníky

V rámci projektu Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko (2010-2013) bylo podpořeno vydání knihy Chráněné a ohrožené rostliny CHKO Jeseníky, kterou vydal jesenický botanik Leoš Bureš.

Více

Tvorba hledačky v Liberci

V Liberci se na dvoudenním semináři sešla parta lidí, kteří se s nadšením vrhli do tvorby hledačky. Bylo těžké vybrat z toho množství věcí, které lze v Liberci vidět. Ale povedlo se a první liberecká hledačka bude brzy k dispozici návštěvníkům.

Více

Tvorba hledačky v Praze na Toulcově dvoře

Chcete-li najít v Praze klidné místo, kde byste si mohli odpočinout a načerpat novou energii, pak zamiřte do Toulcova dvora. Krásný areál venkovského statku nabízí zábavu i poučení nejen pro děti. První den semináře jsme věnovali teorii a procesu tvorby hledačky, další dva dny jsme pracovali na hledačce. Tvořit hledačku v Toulcově dvoře a okolí byla radost pro všechny zúčastněné. Můžete se těšit na hledačku, která bude vyzdobena obrázky dětí ze ZUŠ.

Více

Tvorba hledačky s Hnutím Brontosaurus Jeseníky na Muně

Ve dnech 7.-8.8.2013 proběhl dvoudenní seminář k tvorbě hledačky s Hnutím Brontosaurus Jeseníky. Tvorba hledačky v tajemném prostředí bývalého vojenského areálu Muna odkryla mnoho zajímavostí z historie celého kraje u polských hranic. Postava vojáka Kurta Schädla provede v hledačce návštěvníky částí areálu.

Více

Tvorba hledačky s Nadačním fondem pro vydru

Dne 1.-2.8.2013 proběhl dvoudenní seminář s Nadačním fondem pro vydru, na kterém jsme intenzivně tvořili hledačku kolem třeboňských rybníků nazvanou ….. Krásná jihočeská krajina v okolí Třeboně nám z hor učarovala. Vedro, náročný terén a komáři všem sice trochu ztěžovali práci, která nás jinak moc těšila. Výsledkem je základ hledačky, který budou lidé z Nadačního fondu pro vydru dokončovat a testovat.

Více

Tvorba Hledačky s Centrem ekologické a globální výchovy Cassiopeia

Dne 29.7.2013 se uskutečnil jednodenní seminář „Co je to questing“, kde jsme si řekli něco z teorie a zkusili jsme si vytvořit hledačku v přírodní zahradě Caaaiopeii. Na hledačce budeme pokračovat v říjnu.

Více

Interpretační plán Chráněné krajinné oblasti Jeseníky

Aktivity projektu „Nové produkty udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách“ běží naplno. Byly zpracovány hlavní cíle plánu péče CHKO Jeseníky, projednány se Správou CHKO Jeseníky. K Interpretačnímu plánu byly tyto cíle definovány v tabulce do formy sdělení směrem k veřejnosti. Ve dnech 12 a 13.6.2013 proběhly dvě schůzky s odbornou veřejností. Na schůzku byly přizvány nevládní organizace, obce s rozšířenou působností, Lesy ČR a jiné. Termín ale nebyl zvolen vhodně, překrýval se s jinými aktivitami oslovených subjektů a účast nebyla velká. Přesto se na schůzkách podařilo získat dobré kontakty a přísliby spolupráce. Můžeme tedy konstatovat, že se nejednalo o ztracený čas. S dalšími NNO jsme se domluvili na individuálních schůzkách k interpretačnímu plánu. Čeká nás ještě mnoho práce, než budeme moci interpretační plán představit veřejnosti.

Více

Rolovat nahoru