Akce

Naše obec jako přírodní učebna, arboretum i hotel pro včely a čmeláky (Karlovice)

Od letošního léta mají děti v Karlovicích, ale i jejich návštěvníci, novou zábavu i poučení, která se skrývá pod názvem „Naše obec jako přírodní učebna, arboretum i hotel pro včely a čmeláky“.

Více

Ekopobyty v Karlovicích se Základní školou Studénka a Služovice a nový projekt „Jeseníky v mobilu“

V červnu jsme zajistili pobyt s programem pro 40 dětí ZŠ Studénka a 17 dětí ZŠ Služovice v Pensionu Iris. Díky příznivému počasí probíhala i dopolední výuka venku. Odpoledne následovaly ekohry, soutěže a vycházky. Navštívili jsme nedalekou Farmu Karlovice, kde si děti vyzkoušely, jak se starat o zvířátka a povozily se na koních. Děti prozkoumaly bunkry v okolí a dozvěděly se, proč byly postaveny. Děti soutěžily v poznávání stromů, poznávání stop zvířat, proběhla stopovací soutěž v lese s plněním různých úkolů. V rámci pobytů děti navštívily také sklárny ve Vrbně, kde mohly shlédnout a vyzkoušet jak se vyrábí historické lesní sklo typické pro zdejší oblast. Navštívily také významné jesenické lázně Karlovu Studánku, hrad Freudenstein, přírodní zajímavost Mořské oko či minigolf v Karlovicích a mnoho dalšího.

Více

S Karlem Egonem nahoru a dolů

První křivoklátská hledačka vás provede okolím hradu po stopách jednoho z jeho majitelů, který nejvíce přispěl k rozvoji zdejší oblasti. Tajenka skrývá jméno toho, kdo mu byl na světě nejdražší. Hledačku v deštivých červnových dnech roku 2013 společně vytvořili Jiřina Prošková, Josef Jedlička, Barbora Bednářová Šafránková, Irena Smržová, Kateřina Kočí, Zuzana Eliška Veselá a Blažena Hušková. Hledačka je nová zábava nejen pro děti. Členky Klubu turistů z Nového Města na moravě hledačku vyzkoušely a byly nadšené: „Připadali jsme si jako za mlada.“ Jelikož jsou už všechny babičky, těší se, že ne hledačku vyrazí s vnoučaty a pravnoučaty. Na svých cestách budou pátrat po dalších hledačkách. Těšíme se, až jim je připravíme. Přidejte se i vy, vytvořte si svou hledačku po místech, které znáte a máte rádi. Více na www.questing.cz.

Více

Slavnostní otevření obnovené naučné stezky Rejvíz

V sobotu 25.5.2013 byla na Rejvíze slavnostně otevřena obnovená naučná stezka Rejvíz v rámci akce Odemykání mechového jezírka.

Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci Správy CHKO Jeseníky, Spolku Přátelé Vrbenska, Actaei – společnosti pro přírodu a krajinu, Spolku pro rozvoj Rejvízu a města Zlaté Hory.

Více

Třetí setkání k interpretačnímu plánu CHKO Jeseníky

V pondělí 29.4.2013 proběhlo v Jeseníku třetí setkání k interpretačnímu plánu CHKO Jeseníky. Zúčastnili se ho zástupci místních akčních skupin, některých obcí, nevládních organizací, Sdružení cestovního ruchu Jeseníky a zástupci Správy CHKO Jeseníky. Na setkání byla doplněna tabulka aktivit v oblasti interpretace na území CHKO Jeseníky a v okolí. Účastníci pak diskutovali o cílech interpretačního plánu. Byl doplněny další cíle a nastíněn další postup na projektu. Setkání ukázalo, že podobné propojení aktivit nejrůznějších subjektů na poli informování a interpretace opravdu chybí.

Více

Druhé setkání k interpretačnímu plánu CHKO Jeseníky

Dne 9.4.2013 proběhlo druhé setkání k Interpretačnímu plánu CHKO Jeseníky, který Actaea – společnost pro přírodu a krajinu zpracovává ve spolupráci s Správou CHKO Jeseníky. Na tomto setkání se dále pracovalo s tématy a problém, které je potřeba veřejnosti interpretovat. Zabývali jsme se také aktivitami, které na poli interpretace na území CHKO existují v současnosti.

Více

První hledačka ve Vrbně pod Pradědem

Radujte se o sto šest, právě vznikl další quest neboli hledačka. První hledačku vytvořili členové Spolku Přátelé Vrbensko ve spolupráci s občanským sdružením Actaea pod vedením lektorky Blaženy Huškové v rámci projektu „Questing“, který byl podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Metodu questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je vlastníkem příslušné obchodní známky.

Více

První setkání k interpretačnímu plánu CHKO Jeseníky

Ve středu 20.2.2013 proběhlo první setkání k interpretačnímu plánu CHKO Jeseníky, které bylo určeno pro pracovníky Správy CHKO. Účastníci byli seznámeni s tím, co je to interpretační plán, k čemu slouží, co od něj očekávat a jak jej budeme vytvářet. Po diskuzi jsme se pustili do práce a tvořili jsme základ interpretačního plánu, který bude dále zpracováván a rozvíjen. Interpretační plán umožní Správě CHKO Jeseníky lépe seznámit širokou veřejnost s předměty a cíli ochrany přírody v CHKO Jeseníky.

Více

Křest knihy Karlova Studánka

V pátek 11.1. 2013 byla v Karlově Studánce pokřtěna první populárně naučná kniha o historii a současnosti Karlovy Studánky, kterou vydala obec Karlova Studánka. Knihu, dokumentující historii obce od 17. století, zpracovala Actaea – společnost pro přírodu a krajinu ve spolupráci s obcí Karlova Studánka, místními znalci historie Karlovy Studánky a Muzeem Bruntál. Kniha v rozsahu 105 stran vyšla v nákladu 2000 ks.

Více

Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko (2010–2013) – shrnutí aktivit z roku 2012

V roce 2012 byly naplňovány aktivity projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“, jehož cílem je vytvoření účinného informačního systému v oblasti ochrany přírody a především zvýšení povědomí veřejnosti o soustavě Natura 2000 v Moravskoslezském kraji. Projekt realizuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnery, kterými jsou AOPK ČR, Lesy ČR, s.p., MŽP ČR, o.s. Hájenka, ČSOP Salamandr a ACTAEA.

Více

Rolovat nahoru