Dokončené projekty

Po kolejích za krásami Vrbenska

Po kolejích za krásami Vrbenska

V rámci projektu „Po kolejích za krásami Vrbenska 2011“ byly vyrobeny informační letáčky do vlaku, samolepící plakáty do vlaku s mapou a informační panely na jednotlivá nádraží a zastávky na trati z Milotic nad Opavou až do Vrbna pod Pradědem, seznamující s historií železnice, přírodními a kulturními zajímavostmi jednotlivých obcí na trati. Dále byla s Josefem Lauferem a Jitkou Sedláčkovou namluvena nahrávka do vlaku, která zábavnou a zajímavou formou provádí cestující zdejším krajem od Milotic až do Vrbna pod Pradědem. Nahrávku si zde můžete poslechnout.

Více

Informační a komunikační systém ochrany přírody

Informační a komunikační systém ochrany přírody

Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko (2010-2013)
V letošním roce byl pro období 2010-2013 zahájen projekt „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“, jehož cílem je vytvoření účinného informačního systému v oblasti ochrany přírody a především zvýšení povědomí veřejnosti o soustavě Natura 2000 v Moravskoslezském kraji.

Více

Příměstské tábory v Karlovicích

Příměstské tábory v Karlovicích

Pořádali jsme příměstské tábory pro děti v Karlovicích v průběhu 3 týdnů v červenci a srpnu. Pro děti jsme měli připraveno spoustu her, soutěží, minigolf, výlety po okolí s jedním celodenním výletem a opékáním buřtů a také koupání v řece Opavě. V každém turnusu proběhlo tajemné putování ke zřícenině hradu Freudenstein, kde si děti našly poklad. Pro děti byla zajištěná strava včetně celodenního pitného režimu.

Ekoprogramy pro školy

Ekoprogramy pro školy

V červnu jsme zajistili pobyt s programem pro 49 dětí 1. stupeň základní školy Studénka v Penzionu Iris. Díky příznivému počasí probíhala i dopolední výuka venku. Odpoledne následovaly hry, soutěže a vycházky. Navštívili jsme nedalekou farmu, kde si děti vyzkoušely, jak se starat o zvířátka a povozily se na koních. Na celodenním výletu si děti v přírodě připravily oběd. Děti prozkoumaly bunkry v okolí a dozvěděly se, proč byly postaveny. Děti soutěžily v poznávání stromů, poznávání stop zvířat, proběhla stopovací soutěž v lese s plněním různých úkolů. Na závěr pobytu jsme dětem na poslední večer připravili diskotéku a členky mateřského centra Kominíček dětem pomalovaly obličeje podle různých pohádkových postav a zvířátek.

Učitelé i děti byli spokojení a v roce 2013 k nám přijedou znovu, pobyt už mají závazně objednaný.

Vycházková stezka Dubí

Vycházková stezka Dubí

Pro LČR, s.p., Lesní správu Město Albrechtice jsme zpracovali konečnou podobu textů a grafickou podobu tabulí Vycházkové stezky Dubí. Součástí panelů stezky jsou tagglisty on-line informačního systému do mobilu. Vznikly 4 informační panely stezky, které informují návštěvníky o Městě Albrechtice a zajímavostech v okolí. Podklady ke stezce chystali pracovníci LS Město Albrechtice ve spolupráci s dětmi místní ZŠ. Stezkou vás provede chytrá kmotra liška.

Kniha Karlova Studánka

Kniha Karlova Studánka

Realizovali jsme zakázku pro obec Karlova Studánka, která zahrnovala přípravu a vydání knihy, skládačky a přípravu interaktivních mapy na web. Letáčky vyšly ve čtyřech jazycích – čeština, polština, angličtina a němčina.

Připravily jsme knihu, která je první vydanou populárně naučnou publikací dokumentující historii Karlovy Studánky od 17. století (tedy ještě před vznikem samotných lázní) do současnosti s použitím bohaté historické a současné fotodokumentace a kreseb. Kniha provede čtenáře historií, seznámí je s lázeňstvím a architekturou. Čtenář se dozví, že lázně v minulosti spravoval Řád německých rytířů, kdo se zasadil o rozvoj lázní a poctil je svojí návštěvou. Kniha jej zavede do historie i současnosti společenského života a volného času v lázních a seznámí s přírodními zajímavostmi obce a okolí.

Kniha byla zpracována kolektivem autorů, které spojuje především dlouhodobý zájem o historické, přírodní a kulturní zajímavosti Karlovy Studánky a regionu. Při jejím zpracování se podařilo odhalit zajímavé historické skutečnosti.

Na přípravě knihy spolupracovali mnohé organizace, místní znalci a nadšenci. Všem jim děkujeme.

Všechny krásy Vrbenska – Informační systém mikroregionu Vrbensko

Všechny krásy Vrbenska – Informační systém mikroregionu Vrbensko

Cílem projektu „Všechny krásy Vrbenska“ je podpořit propagaci přírodního a kulturního dědictví a návštěvnost mikroregionu Vrbensko prostřednictvím jeho prostorového a informačního propojení. Zájmové území zahrnuje údolí Bílé Opavy od Karlovy Studánky a Černé Opavy od osady Rejvíz do Vrbna pod Pradědem a dále údolím Opavy až po Nové Heřminovy. IS bude obsahovat realizované i plánované naučné stezky v tomto území, které budou propojeny pěší stezkou, plánovanou cyklistickou stezkou a v úseku Vrbno pod Pradědem až Nové Heřminovy místní železniční tratí, která bude součástí informačního systému („Po kolejích za krásami Vrbenska“),

V rámci první etapy projektu „Všechny krásy Vrbenska I.“ byly realizovány :

  • NS Nové Heřminovy – naučná stezka v obci Nové Heřminovy (7 ks informačních panelů v centru obce)
  • NS Široká Niva – naučná stezka v obci Široká Niva (5 ks informačních panelů)
  • „Po kolejích za krásami Vrbenska“ – info plakáty s mapou do vlaku (2 ks), informační tabule na nádraží (9 ks) a info letáčky do vlaku.

V rámci druhé etapy projektu „Všechny krásy Vrbenska II.“ jsme realizovali:

  • „Za krásami Vrbenska“ – sada průvodců celým mikroregionen Vrbensko
  • NS Nové Heřminovy – naučná stezka v obci Nové Heřminovy, tištěný průvodce po NS
  • NS Široká Niva – naučná stezka v obci Široká Niva, tištěný průvodce po NS
  • Průvodce Vrbno pod Pradědem – tištěný průvodce po Vrbně pod Pradědem a okolí
  • Průvodce Ludvíkov – tištěný průvodce po obci Ludvíkov a okolí
  • Průvodce Karlova Studánka – skládaný leták
  • „Po kolejích za krásami Vrbenska“ – hlasový záznam popisu cesty do vlaku
Turistické informace do mobilu – Využití moderních komunikačních technologií v ochraně a popularizaci přírodního a kulturního dědictví.

Turistické informace do mobilu – Využití moderních komunikačních technologií v ochraně a popularizaci přírodního a kulturního dědictví.

 Modelová studie na příkladu CHKO Jeseníky a Beskydy. Záměrem projektu je pomocí moderních komunikačních technologií propagovat a popularizovat přírodní a kulturní dědictví CHKO Jeseníky a Beskydy. Na přírodovědně či kulturně zajímavých místech bylo rozmístěno 100 ks informačních tabulek s tagglisty s kódy v Jeseníkách a 100 ks v Beskydech. Tagglist s kódem poskytne návštěvníkovi prostřednictvím jeho mobilního telefonu informace o dané lokalitě. Výběr lokalit v Jeseníkách i Beskydech probíhal ve spolupráci se Správami CHKO, obcemi, informačními centry a školami. V rámci projektu byly vytvořeny 2 tzv. skrýše pro geocaching, vydány informační letáky a pořádány akce pro školy. V rámci informační kampaně proběhla soutěž o pobyty v Jeseníkách. Projekt je modelovým příkladem, jak využít tyto technologie v rámci širšího území CHKO. Projekt byl financován z Revolvingového fondu MŽP ČR.

Všechny krásy Vrbenska I.

Všechny krásy Vrbenska I.

Cílem projektu je podpořit propagaci přírodního a kulturního dědictví a návštěvnost mikroregionu Vrbensko prostřednictvím jeho prostorového a informačního propojení. V rámci první etapy projektu byly vyrobeny informační panely k naučným stezkám v Nových Heřminovech a v Široká Nivě. V rámci projektu „Po kolejích za krásami Vrbenska“ byly vyrobeny informační letáčky, samolepící plakáty do vlaku s mapou a informační panely na jednotlivá nádraží a zastávky na trati z Milotic nad Opavou až do Vrbna pod Pradědem, seznamující s historií železnice, přírodními a kulturními zajímavostmi jednotlivých obcí na trati. Projekt podpořila Nadace OKD, společnost Viamont regio a.s. a obec Nové Heřminovy, Široká Niva, Karlovice a město Vrbno pod Pradědem.

Ozdravné pobyty s ekovýchovou

Ozdravné pobyty s ekovýchovou

V říjnu a v listopadu 2011 jsme uskutečnili ozdravné pobyty pro 360 žáků základních škol z Ostravy. Projektu Ozdravné pobyty dětí 1. stupně základních škol obvodu se zúčastnili žáci s respiračními a dýchacími potížemi ze základních škol Gajdošova, Gen. Píky, Kounicova, Matiční a Waldorfská Ostrava. Projekt byl realizován prostřednictvím dotace Státního fondu životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

Rolovat nahoru