Konference „Jeseníky v naději“

Konference se konala za účasti starostů obcí na území CHKO Jeseníky, zástupců kraje, Správy CHKO Jeseníky, nevládních organizací a subjektů působících v cestovním ruchu. Cílem bylo podpořit a podnítit spolupráci v oblasti cestovního ruchu a udržitelného rozvoje a vyzvat ke společnému postupu, který by vedl ke zlepšení celkového stavu přírody a krajiny a života obyvatel v Jeseníkách. Více

Informační systém Javorníky

Informační systém Javorníky

Projekt je zaměřen na vzájemnou komunikaci obcí, Správy CHKO Beskydy a Kysuce a dalších zájmových skupin při vytváření informačního systému pro Javorníky. V rámci tohoto projektu vznikla Naučná stezka Javorníky.
Projekt podpořili krajský úřad Zlínského kraje Ministerstvo životního prostředí. Dále byl projekt finančně podpořen z fondu mikroprojektů Interreg IIIA, Správou CHKO Beskydy a jednotlivými obcemi v okolí Javornického hřebene.