Měsíc: Březen 2008

Seminář Přírodní hodnoty vázané na lesní prostředí a prvky soustavy Natura 2000 v CHKO Beskydy

Seminář byl určen pracovníkům LČR, s.p., hospodařícím v oblasti CHKO Beskydy. Přednášky se zabývaly vztahem lesního hospodaření a ochrany přírodních hodnot v CHKO Beskydy.

Schůzka spolků, organizací a přátel Lesní slavnosti Lapků z Drakova 2008

Na schůzce byl projednán záměr k vydání tištěného průvodce k naučné stezce Údolím lapků z Drakova a příprava Lesní slavnosti Lapků z Drakova.

Seminář Management horských smrčin – biotopu soustavy Natura 2000

Seminář byl určen pracovníkům LČR, s.p., hospodařícím v oblasti CHKO Jeseníky. Přednášky byly zaměřeny na problematiku pěstování horských smrčin.