Informační systém NPR Praděd

Informační systém NPR Praděd

Cílem projektu je vytvořit přitažlivou prezentaci území Národní přírodní rezervace Praděd, která bude zahrnovat řadu informačních zdrojů. V rámci projektu byli vytvořeny internetové stránky, terénní panely a tištěný průvodce naučnou stezkou Se skřítkem okolím Pradědu.
Projekt byl podpořen Nadací Partnertsví, Ministerstvem životního prostředí a Správou CHKO Jeseníky.

Projednání koncepce úpravy náměstíček v Karlovicích s veřejností

Jednání o podobě centra obce se zúčastnilo 28 občanů Karlovic. Jejich nápady a názory budou podkladem pro zpracování konečné podoby centra obce.

Evropský den parků – otevírání Mechového jezírka na Rejvízu, osvětová akce s přednáškami

V sále chaty Svoboda proběhla série přednášek o přírodních zajímavostech Rejvízu, ochraně přírody a naučných stezkách v okolí.

Více

Setkání starostů a Správy CHKO Jeseníky k problematice rozvoje turistiky v CHKOJ

Starostové obcí na území CHKO Jeseníky byli seznámeni s koncepcí rozvoje cestovního ruchu v Jeseníkách. Poslechli si, jak vypadá tradiční architektura v oblasti, jaké stavební úpravy jsou vhodné a jaké ne. Byli seznámeni s novými naučnými stezkami a možnostmi turistiky na území CHKO Jeseníky.

Více

Vycházka po naučné stezce Údolím lapků z Drakova s přednáškou

Účastníci si prošli naučnou stezku Údolím lapků z Drakova, byli seznámeni s historií jejího vzniku a se zajímavostmi na trase formou výkladu u každého zastavení NS.

Více