Prezentace projektu Informace do mobilu na Správě CHKO Beskydy

Dne 8.1. 2010 představila Actaea, na Správě CHKO Beskydy v Rožnově pod Radhoštěm, projekt Využití moderních komunikačních technologií v ochraně a popularizaci přírodního a kulturního dědictví. Modelová studie na příkladu CHKO Jeseníky a Beskydy.
Projekt je financován z Revolvingového fondu MŽP ČR.

Více

Jednání k plánovanému projektu Zachraňme společně výhledy z Javornického hřebene

Dne 8.1.2010 uspořádala Actaea, v Rožnově pod Radhoštěm, schůzku k plánovanému projektu Zachraňme společně výhledy z Javornického hřebene aneb záchrana rozmanitosti přírody a krajiny Javorníků prostřednictvím tradičního hospodaření , který bude podán v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Jednání se zúčastnili zástupci sdružení Actaea, CHKO Beskydy, SOP CHKO Kysuce, Moravských Karpat o. p. s., Daphne, Vlastivědného muzea Považská Bystřice a Univerzity Palackého Olomouc.

Více

Campanula 1/2010

V rámci projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko 2010-2013 “ bude 2 x ročně vydáván zpravodaj CHKO Jeseníky Campanula. V prvním čísle se dozvíte o základních činnostech Správy CHKO Jeseníky, legislativě, méně známých maloplošných chráněných územích, architektuře Jeseníků a vzácných a významých druzích rostlin a živočichů. Nechybí zde ani citlivá témata ochrany přírody v CHKO Jeseníky jako je lyžování v NPR Praděd na Ovčárně, kůrovec nebo odlišné pohledy na hospodaření v lesích. Nabídneme vám tip na výlet a seznámíme s projekty, které jsou v CHKOJ aktuálně realizovány. Za zhlédnutí určitě stojí fotografie z letošní fotografické soutěže „Jak vidím Jeseníky“. Zajímavý rozhovor nám poskytl geobotanik a fotograf Leo Bureš.

Více