Slavnostní zahájení projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“

Za účasti médií proběhlo 25.2. 2010 v Záchranné stanici Bartošovice slavnostní zahájení projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“. Projekt zajišťuje Moravskoslezský kraj a je realizován ve spolupráci s partnery, kterými jsou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Lesy ČR, s.p., Ministerstvo životního prostředí ČR, Občanské sdružení Hájenka, ČSOP Salamandr a ACTAEA.

Více

Setkání k naučné stezce Historií a přírodou Karlovic

Ve čtvrtek 18. 2. 2010 proběhlo v Pensionu Schaumannův dvůr setkání veřejnosti k Naučné stezce Historií a přírodou Karlovic. Mezi účastníky byli kromě občanů i obecní zastupitelé, učitelé a děti Základní školy Karlovice a zástupci Muzea Bruntál, Spolku přátel Vrbenska a Lesů ČR. Účastníci byli informováni o dosavadním průběhu realizace projektu a také o dalším postupu. Detailně byla projednána trasa naučné stezky, umístění jednotlivých informačních panelů a jejich obsah. Byly představeny návrhy některých panelů, které dělaly děti ze základní školy, a také grafický návrh informačního panelu od místní grafičky Ivety Dučákové.

Více

Campanula 2/2010

V druhém čísle zpravodaje Chráněné krajinné oblasti Jeseníky vám přinášíme zajímavý rozhovor s Pavlem Indrou (LČR), v aktuálních kauzách v CHKOJ se dozvíte o záměru větrné elektrárny na Mravenečníku. Představíme vám další památný strom, přírodní rezervaci či Hnutí Brontosaurus působící v Jeseníkách. Na barevné dvoustranně můžete v rubrice „Jak vidím Jeseníky“ shlédnout fotografie Petra Šaje. Dozvíte se o nových objevech v Jeseníkách a mnoho dalšího.

Více