Campanula

V prvním čísle 2. ročníku zpravodaje Chráněné krajinné oblasti Jeseníky vám tentokrát přinášíme zajímavý rozhovor s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou, v aktualitách se dozvíte o otevření obnovené naučné stezky Bílá Opava. Pro ty kdo rádi fotografují vyhlašuje Správa CHKO Jeseníky fotosoutěž „Jak vidím Jeseníky“. Pro milovníky Jeseníků či Beskyd vyhlašuje Společnost pro přírodu a krajinu Actaea prázdninovou soutěž o pobyty v Jeseníkách v rámci projektu „Turistické informace do mobilu“. Představíme vám další památný strom, přírodní rezervaci či Horskou službu působící v Jeseníkách. Na barevné dvoustranně můžete v rubrice „Jak vidím Jeseníky“ shlédnout malby Petra Válka.

Více

Zahájení provozu informačního centra Natura 2000

Dne 3. ledna 2011 jsme zahájili provoz Informačního centra Natura 2000 v rámci projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“ (kancelář společnosti Actaea, Karlovice 134, budova Lesní Správy, info@actaea.cz, www.actaea.cz). Informační centrum bude poskytovat informace o probíhajícím projektu a materiály vydané v rámci tohoto projektu jako např. Zpravodaj CHKO Jeseníky Campanula, letáky věnované významným biotopům CHKO Jeseníky – horským smrčinám a alpínskému bezlesí (duben 2011), průvodce k naučné stezce Bílá Opava (květen 2011) a další. K dispozici jsou zde i další materiály vztahující se k Natuře 2000 a CHKO Jeseníky.

Více

Vydání zpravodaje CHKO Jeseníky Campanula 2/2010

Vydali jsme 2. číslo zpravodaje CHKO Jeseníky Campanula, který vychází 2 x ročně v rámci projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“. Zpravodaj přináší zajímavý rozhovor, informace o aktuálním dění, zajímavostech, tipech na výlet v CHKO Jeseníky a mnoho dalšího.

Více