Slavnostní otevření obnovené „Naučné stezky Bílá Opava“

V sobotu 28.5.2011 v 10.00 hodin byla v Karlově Studánce slavnostně otevřena Naučná stezka Bílá Opava, k vodopádům a pralesům. Jedna z nejznámějších naučných stezek na Severní Moravě byla obnovena společností pro přírodu a krajinu Actaea ve spolupráci se Správou CHKO Jeseníky. Slavnostní otevření stezky proběhlo na horním parkovišti u umělého vodopádu. Po úvodních slovech zástupců společnosti Actaea, Správy CHKO Jeseníky nebo Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a krátkém kulturním programu, si účastníci stezku prošli a prohlédli si nové informační panely a tištěného průvodce. Na závěr na ně čekalo malé překvapení v cíli na chatě Barborka v podobě lahodného moku od pivovaru Holba. Otevření stezky se zúčastnil hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav Palas, zástupci obcí, Lesů ČR, Horské služby, Klubu českých turistů, aj.

Více

NS Nové Heřminovy

Naučná stezka v Nových Heřminovech byla slavnostně otevřena dne 23.7.2011. Naučnou stezku tvoří 2 trasy. Na trase po obci v délce 1,5 km se na 7 zastaveních (informační panely a tištěný průvodce) dozvíte o historii a jedinečné architektuře obce, o bývalých lázních nebo o návštěvě Adolfa Hitlera či trablech s bystou T. G. Masaryka. Druhá trasa v délce 6 km vás provede po okolí obce a na 5 zastaveních (tištěný průvodce) seznámí se zdejšími přírodními zajímavostmi.

Více

Návštěva ministra životního prostředí Tomáše Chalupy v Jeseníkách

V pondělí 2.5.2011 navštívil Jeseníky ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. V odpoledních hodinách se setkal na Ovčárně také se zástupkyní Společnosti pro přírodu a krajinu Actaea Kateřinou Kočí, která mu představila naučné stezky v oblasti Pradědu a další informační materiály k CHKO Jeseníky. Poté si prohlédl nejcennější části NPR Praděd – horské smrčiny, subalpínské hole, Petrovy kameny. V dopoledních hodinách se pan ministr setkal se zástupci obcí a diskutoval s nimi o možnosti vyhlášení NP Jeseníky.