Slavnostní představení projektu „Všechny krásy Vrbenska I.“

Dne 11.6.2011 u příležitosti Dne obce v Karlovicích, byl slavnostně představen projekt „Všechny krásy Vrbenska“. V rámci projektu byly vyrobeny informační panely na nádraží, samolepky a letáky do vlaku, které seznamují s přírodními, kulturními a historickými zajímavostmi jednotlivých obcí a historií železnice na trati Milotice-Vrbno pod Pradědem. Dalé byly vyrobeny panely naučné stezky v Široké Nivě a Nových Heřminovech seznamující se zajímavostmi v obci.

Více

NS Široká Niva

Naučná stezka v Široké Nivě byla slavnostně otevřena dne 30.7.2011. Stezka vás provede po obci a jejím okolí a na 5 zastaveních seznámí s kulturními, přírodními a historickými zajímavostmi v obci. Stezku vybudovala společnost pro přírodu a krajinu Actaea za finanční podpory Nadace OKD a obce Široká Niva.

Více

Jesenické hole – Kousek Alp a Arktidy na Moravě

Plakát si můžete objednat na adrese actaea.karlovice@gmail.com Poštovné vám sdělíme podle množství objednaných publikací a typu platby. Plakát lze obdržet v Informačním centru Natura 2000, Karlovice 134, 793 23 Karlovice ve Slezsku.

Více

Jeseníky

Kniha je určena všem, kteří se zajímají o přírodu a krajinu Jeseníků. Jejím cílem je přiblížit čtenáři Jeseníky z pohledu ochrany přírody, z pohledu přírodovědného, krajinářského, urbanistického či architektonického. Poukazuje na přírodní jevy i historické momenty, jež se podílely na formování jesenické přírody a krajiny do podoby, která byla před čtyřmi desetiletími důvodem k vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Více

Po kolejích za krásami Vrbenska

V rámci projektu „Po kolejích za krásami Vrbenska 2011“ byly vyrobeny informační letáčky do vlaku, samolepící plakáty do vlaku s mapou a informační panely na jednotlivá nádraží a zastávky na trati z Milotic nad Opavou až do Vrbna pod Pradědem, seznamující s historií železnice, přírodními a kulturními zajímavostmi jednotlivých obcí na trati. Dále byla s Josefem Lauferem a Jitkou Sedláčkovou namluvena nahrávka do vlaku, která zábavnou a zajímavou formou provádí cestující zdejším krajem od Milotic až do Vrbna pod Pradědem. Nahrávku si zde můžete poslechnout.

Více

Vydání zpravodaje CHKOJ Campanula 1/2011

V 1. čísle 2. ročníku zpravodaje Chráněné krajinné oblasti Jeseníky Campanula vám tentokrát přinášíme zajímavý rozhovor s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou, v aktualitách se dozvíte o otevření obnovené naučné stezky Bílá Opava. Pro ty kdo rádi fotografují vyhlašuje Správa CHKO Jeseníky fotosoutěž „Jak vidím Jeseníky“. Pro milovníky Jeseníků či Beskyd vyhlašuje Společnost pro přírodu a krajinu Actaea prázdninovou soutěž o pobyty v Jeseníkách v rámci projektu „Turistické informace do mobilu“. Představíme vám další památný strom, přírodní rezervaci či Horskou službu působící v Jeseníkách. Na barevné dvoustranně můžete v rubrice „Jak vidím Jeseníky“ shlédnout malby Petra Válka.

Více

Podpoření 2. etapy projektu „Všechny krásy Vrbenska“

V červnu 2011 byla nadací OKD podpořena 2. etapa projektu „Všechny krásy Vrbenska II.“, jehož cílem je podpořit propagaci přírodního a kulturního dědictví a návštěvnost mikroregionu Vrbensko prostřednictvím jeho prostorového a informačního propojení.

Více