Vydání průvodců po naučné stezce Nové Heřminovy a Široká Niva

V rámci projetu „Všechny krásy Vrbenska“ jsem zrealizovali naučné stezky v Široké Nivě a v Nových Heřminovech. K naučným stezkám jsem vydali tištěné průvodce seznamující s historií, přírodními a kulturními zajímavostmi obcí a jejich okolí.

Průvodce si můžete objednat na našich webových stránkách www.actaea.cz, zakoupit v „Informačním centru NATURA 2000 v Karlovicích“ či v IC Karlova Studánka, Vrbno, Bruntál.

Více

Slavnostní otevření naučné stezky v Nových Heřminovech a v Široké Nivě

Dne 23.7.2011 byla slavnostně otevřena naučná stezka v Nových Heřminovech a 30.7.2011 pak byla otevřena naučná stezka v Široké Nivě. Naučné stezky provádějí po obci a seznamují návštěvníky s kulturními, přírodními a historickými zajímavostmi v obci. Stezky vybudovala společnost pro přírodu a krajinu Actaea za finanční podpory Nadace OKD, obce Nové Heřminovy a Široká Niva. Na přípravě stezky se podíleli Ludvík Drobný, Vlastimil Mohelník, obec Nové Heřminovy a Široká Niva, Lubica Mezerová z Muzea Bruntál, rodina Pastyříkova a Spolek Přátelé Vrbenska.

Více