Vydání průvodců po naučných stezkách v CHKO Jeseníky a obcích Vrbenska

V roce 2012 jsme vydali další průvodce po obnovené Naučné stezce Velká kotlina a obcích na Vrbensku – Ludvíkově, Karlově Studánce a Vrbně pod Pradědem.

Průvodce Velká kotlina vás provede po 11 zastaveních, kde se dozvíte mnoho zajímavostí nejen o Velké kotlině, ale také o přírodních podmínkách a historii území v jejím okolí. Průvodce byl vydán v rámci projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko (2010-2013)“. Projekt je realizován s přispěním finančního nástroje Evropské unie LIFE+. Spolufinancováno Moravskoslezským krajem.

Více