První setkání k interpretačnímu plánu CHKO Jeseníky

Ve středu 20.2.2013 proběhlo první setkání k interpretačnímu plánu CHKO Jeseníky, které bylo určeno pro pracovníky Správy CHKO. Účastníci byli seznámeni s tím, co je to interpretační plán, k čemu slouží, co od něj očekávat a jak jej budeme vytvářet. Po diskuzi jsme se pustili do práce a tvořili jsme základ interpretačního plánu, který bude dále zpracováván a rozvíjen. Interpretační plán umožní Správě CHKO Jeseníky lépe seznámit širokou veřejnost s předměty a cíli ochrany přírody v CHKO Jeseníky.

Více

Campanula 2/2013

V Campanule 2/2013 se dozvíte o zakončení projektu Moravskoslezského kraje „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“ a uskutečněných aktivitách v rámci projektu. Dále vám představíme novou přírodní památku v CHKO Jeseníky a dozvíte se jaká byla ptačí sezona v Jeseníkách. Představíme vám nově vydanou knihu „Chráněné a ohrožené rostliny CHKOJ“ a můžete si prohlédnout fotogalerii chráněných rostlin CHKOJ. Rozhovor nám poskytl člen horské služby Jeseníky Slávek Tejnský. Dozvíte se také o návratu původního sladkoplodého jeřábu na Jesenicko.

Více