Slavnostní otevření obnovené naučné stezky Rejvíz

V sobotu 25.5.2013 byla na Rejvíze slavnostně otevřena obnovená naučná stezka Rejvíz v rámci akce Odemykání mechového jezírka.

Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci Správy CHKO Jeseníky, Spolku Přátelé Vrbenska, Actaei – společnosti pro přírodu a krajinu, Spolku pro rozvoj Rejvízu a města Zlaté Hory.

Více