Komentovaná exkurze se ZŠ Tyršova Nový Jičín na Rejvíz

Žáci základní školy Tyršova z Nového Jičína i na této komentované exkurzi odebírali vzorky vody a porovnávali je se vzorky z Bílé Opavy, které odebrali na předchozí exkurzi.

Více

Exkurze pro žáky ZŠ Skrbeň na Mořské oko a vojenská opevnění

Následující komentovanou exkurzi jsme zaměřili na architekturu a přírodu Jeseníků. Během prohlídky vesnice jsme si pověděli, jak se dříve stavělo v Jeseníkách a jaké jsou charakteristiky Jesenické zástavby. Po prohlídce vesnice jsme společně absolvovali komentovanou exkurzi na Mořské oko, kde jsme si povídali o floře a fauně Jeseníků. V rámci exkurze jsme, též navštívili naučnou stezku po vojenských opevněních v Miloticích nad Opavou a vojenské pevnůstky v okolí Karlovic.

Více

Komentovaná exkurze pro ZŠ Tyršova z Nového Jičína

Komentovaná exkurze pro základní školu Tyršova z Nového Jičína byla zaměřena na poznávání místní flóry a fauny. Během exkurze děti odebíraly vzorky vody a porovnávaly její kvalitu podél celého toku Bílé Opavy v jejím údolí, a to až k prameni pod Barborkou. Pak absolvovaly výšlap na Vysokou Holi, kde se dozvěděly o flóře Jeseníků, zvláště pak v okolí Petrových Kamenů.

Více

Festival a soutěž v kosení kosou Karlovická kosa (14.6.2014)

Festival a soutěž v kosení kosou Karlovická kosa (14.6.2014)

Den obce Karlovice se jako již tradičně konal ve znamení pohody a dobré nálady. Počasí nám přálo a program se vydařil. V dopoledních hodinách proběhlo vystoupení Základní školy a Mateřské školy Karlovice a také soutěže ve zpěvu a v kosení kosou. Vybíraly se koláče do soutěže Karlovický koláč. Rekordní účast v soutěžích nás velmi potěšila. Letošní ročník soutěže v kosení kosou byl velmi silně zastoupen, přijeli i borci z okolních obcí a diváci se měli na co dívat.

Více

Komentovaná exkurze kolem PR Suchý Vrch až na Quinburg

Měli jsme možnost provést komentovanou exkurzi pro přátele z Opavy. Naše kroky směřovaly kolem PR Suchý vrch až na Quinburg, kde jsme si povídali o historii místních hradů.

Exkurze probíhají v rámci projektu „Nové produkty udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách (2013–2014)“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Více

Seminář questingu v Karlovicích-Sedmihorkách

V Karlovicích-Sedmihorkách proběhl 7. a 8.6.2014 seminář Questingu, na kterém vznikla další zábavná hledačka „Ze dna moře vzhůru“. Více informací naleznete na www.questing.cz

Více

Tvorba questu v Českém ráji

Tvorna questu v Českém ráji proběhne v termínu od 7.6.-8.6.2014. Více informací získáte na actaea.karlovice@gmail.com.

Více

Komentovaná exkurze pro základní školu Hošťálkovice

Pro děti ze základní školy Hošťálkovice jsme připravili program, který se první den skládal z dopoledního povídání spojeného s promítáním o historii osídlování Jeseníků. Následující den jsme se rozdělili na dvě skupiny, kdy starší děti absolvovaly průvodcovanou exkurzi z Karlovy Studánky, přes údolí Bílé Opavy, Ovčárnu a Velkou Kotlinou jsme se vrátili zpět do Karlova, kde byly děti ubytovány. Děti prvního stupně v ten den absolvovaly kratší průvodcovanou exkurzi, a to z Ovčárny po žluté do Karlova.

Více