Strategický plán Actaea

Na valné hromadě Actaea, která proběhla ve dnech 22.-23.11.2014 ve Velkých Karlovicích jsme projednávali strategický plán veřejné kampaně k záchraně cenného území národní přírodní rezervace Praděd a věnovali jsme se také dalším projektům a plánům organizace, pro které byl také aktualizován strategický plán organizace.

Více

13. ročník fotosoutěže Valašská krajina ve Velkých Karlovicích

Srdečně vás zveme na 13. ročník fotosoutěže Valašská krajina. Vernisáž fotosoutěže se uskuteční 23.11.2014 ve 14 hodin v Karlovském muzeu ve Velkých v Karlovicích. Více naleznete v pozvánce.

Více

Strategické plánování

Ve dnech 18.-19.11.2014 proběhlo strategické plánování organizace. Zaměřili jsme se na užší problematiku, na naši činnost spojenou se záchranou významného území – národní přírodní rezervace Praděd, zejména v oblasti Ovčárny. Přestože toto území již není dávno významné pro lyžování, jeho význam klesl s výstavbou lyžařských areálů v méně citlivých lokalitách v okolí, je zde stálá snaha investora o nepřiměřené rozšiřování areálu na úkor chráněné přírody v území. Tato snaha je také momentálně podporována ze strany vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky (dále SCHKO Jeseníky).

Více

Projednání Interpretačního plánu chráněné krajinné oblasti Jeseníky

Interpretační plán chráněné krajinné oblasti Jeseníky byl projednán v pátek 14.11.2014 na setkání organizace pro interpretaci místního dědictví SIMID, která se konala ve Slavonicích. Věnovali jsme se interpretačním plánům pro chráněná území obecně. Byla objasněna současná situace a vznesena doporučení pro další postup při zpracování plánu.

Více