Exkurze Ovčárna – Praděd

Ve středu 23. 9. 2020 proběhla exkurze v NPR Praděd pro žáky čtvrté a páté třídy ze ZŠ a MŠ Andělská Hora, okres Bruntál, na nejvyšší horu Hrubého Jeseníku Praděd. Společně jsme začali na Ovčárně a vyšlapali po turistké trase na Praděd.

Více

Veletrh volnočasových aktivit 2020

Ve dnech 3. 9. a 10. 9. jsme prezentovatovali naše aktivity na Veletrhu volnočasových aktivit 2020, který pořádal MAS Hrubý Jeseník, z. s. ve spolupráci se SVČ Bruntál, p. o.

Více

Poznávání a prezentace vašeho místa

Beseda Poznávání a prezentace vašeho místa

Zveme Vás na setkání zájemců o náš kraj, kteří by se rádi něco dozvěděli a naučili se tvořit poznávací hry.

 pátek 4.9.2020 v 17 hodin

v Muzeu Ašska

(Hasičská zbrojnice, Poštovní náměstí)

Setkání povede Mgr. Kateřina Kočí ze spolku Actaea – společnost pro přírodu a krajinu,z.s.

Pořádá AOPK ČR, Regionální pracoviště CHKO Slavkovský les.

Více

Projekt Bildungungszentrum VÍCE In der Mühle Karlovice

Im Rahmen des Projekts wird das Bildungszentrum VÍCE In der Mühle Karlovice im Gebäude der ehemaligen Maschinenmühle aufgebaut werden.

Es wird vier Lehrsäle errichtet werden, in denen werden die auf die Natur, die Luft, die Landschaft und das Wasser des Altvatergebirges orientierte Erziehungsprogramme verlaufen werden. Diese Programme sind gemäß dem für die Jahre 2021 -2030 Erziehungsplan ausgearbeitet und sie werden  den Schulen im Region und den Freiluftschulen angeboten werden. Das Zentrum wird den ganzjährigen Betieb haben und seine Kapazität wird achtzig Personen erreichen.

Das Projekt wird zur Verbesserung der Infrastruktur im Bereich der Ausbildung beitragen, wird ihre Umfang und Qualität erweitern und die Bildungsstruktur im Interessenregion in Anknüpfung an die zeitgenössische und auch die zukunftige Entwicklung der Natur und der Landschaft nicht nur im Altvatergebirge unterstützen.  Die Aktivitäten werden vor allem auf die Programme für die Schüler der Hauptschulen und Studenten der Mittelschulen zielen.

Více

Projekt Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně Karlovice

V rámci projektu bude vybudováno Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně Karlovice v budově bývalého strojního mlýna.

Budou vybudovány 4 učebny, ve kterých budou probíhat výukové programy se zaměřením na přírodu a krajinu Jeseníků, vodu a ovzduší podle Vzdělávacího plánu vypracovaného pro roky 2021-2030. Výukové programy budou nabízeny školám v regionu i školám v přírodě. Centrum bude přístupné pro obyvatele i návštěvníky regionu. Centrum bude mít celoroční provozem a kapacitu až 80 účastníků.

Projekt přispěje ke zlepšení infrastruktury v oblasti vzdělávání, zvýší jeho rozsah i kvalitu a podpoří vzdělanostní strukturu v zájmovém regionu s vazbou na současný i budoucí vývoj přírody a krajiny nejen v Jeseníkách. Bude zaměřeno především na programy pro žáky základních a středních škol.

Více