Dokončené projekty

Vycházková stezka Dubí

Vycházková stezka Dubí

Pro LČR, s.p., Lesní správu Město Albrechtice jsme zpracovali konečnou podobu textů a grafickou podobu tabulí Vycházkové stezky Dubí. Součástí panelů stezky jsou tagglisty on-line informačního systému do mobilu. Vznikly 4 informační panely stezky, které informují návštěvníky o Městě Albrechtice a zajímavostech v okolí. Podklady ke stezce chystali pracovníci LS Město Albrechtice ve spolupráci s dětmi místní ZŠ. Stezkou vás provede chytrá kmotra liška.

Kniha Karlova Studánka

Kniha Karlova Studánka

Realizovali jsme zakázku pro obec Karlova Studánka, která zahrnovala přípravu a vydání knihy, skládačky a přípravu interaktivních mapy na web. Letáčky vyšly ve čtyřech jazycích – čeština, polština, angličtina a němčina.

Připravily jsme knihu, která je první vydanou populárně naučnou publikací dokumentující historii Karlovy Studánky od 17. století (tedy ještě před vznikem samotných lázní) do současnosti s použitím bohaté historické a současné fotodokumentace a kreseb. Kniha provede čtenáře historií, seznámí je s lázeňstvím a architekturou. Čtenář se dozví, že lázně v minulosti spravoval Řád německých rytířů, kdo se zasadil o rozvoj lázní a poctil je svojí návštěvou. Kniha jej zavede do historie i současnosti společenského života a volného času v lázních a seznámí s přírodními zajímavostmi obce a okolí.

Kniha byla zpracována kolektivem autorů, které spojuje především dlouhodobý zájem o historické, přírodní a kulturní zajímavosti Karlovy Studánky a regionu. Při jejím zpracování se podařilo odhalit zajímavé historické skutečnosti.

Na přípravě knihy spolupracovali mnohé organizace, místní znalci a nadšenci. Všem jim děkujeme.

Všechny krásy Vrbenska – Informační systém mikroregionu Vrbensko

Všechny krásy Vrbenska – Informační systém mikroregionu Vrbensko

Cílem projektu „Všechny krásy Vrbenska“ je podpořit propagaci přírodního a kulturního dědictví a návštěvnost mikroregionu Vrbensko prostřednictvím jeho prostorového a informačního propojení. Zájmové území zahrnuje údolí Bílé Opavy od Karlovy Studánky a Černé Opavy od osady Rejvíz do Vrbna pod Pradědem a dále údolím Opavy až po Nové Heřminovy. IS bude obsahovat realizované i plánované naučné stezky v tomto území, které budou propojeny pěší stezkou, plánovanou cyklistickou stezkou a v úseku Vrbno pod Pradědem až Nové Heřminovy místní železniční tratí, která bude součástí informačního systému („Po kolejích za krásami Vrbenska“),

V rámci první etapy projektu „Všechny krásy Vrbenska I.“ byly realizovány :

  • NS Nové Heřminovy – naučná stezka v obci Nové Heřminovy (7 ks informačních panelů v centru obce)
  • NS Široká Niva – naučná stezka v obci Široká Niva (5 ks informačních panelů)
  • „Po kolejích za krásami Vrbenska“ – info plakáty s mapou do vlaku (2 ks), informační tabule na nádraží (9 ks) a info letáčky do vlaku.

V rámci druhé etapy projektu „Všechny krásy Vrbenska II.“ jsme realizovali:

  • „Za krásami Vrbenska“ – sada průvodců celým mikroregionen Vrbensko
  • NS Nové Heřminovy – naučná stezka v obci Nové Heřminovy, tištěný průvodce po NS
  • NS Široká Niva – naučná stezka v obci Široká Niva, tištěný průvodce po NS
  • Průvodce Vrbno pod Pradědem – tištěný průvodce po Vrbně pod Pradědem a okolí
  • Průvodce Ludvíkov – tištěný průvodce po obci Ludvíkov a okolí
  • Průvodce Karlova Studánka – skládaný leták
  • „Po kolejích za krásami Vrbenska“ – hlasový záznam popisu cesty do vlaku
Turistické informace do mobilu – Využití moderních komunikačních technologií v ochraně a popularizaci přírodního a kulturního dědictví.

Turistické informace do mobilu – Využití moderních komunikačních technologií v ochraně a popularizaci přírodního a kulturního dědictví.

 Modelová studie na příkladu CHKO Jeseníky a Beskydy. Záměrem projektu je pomocí moderních komunikačních technologií propagovat a popularizovat přírodní a kulturní dědictví CHKO Jeseníky a Beskydy. Na přírodovědně či kulturně zajímavých místech bylo rozmístěno 100 ks informačních tabulek s tagglisty s kódy v Jeseníkách a 100 ks v Beskydech. Tagglist s kódem poskytne návštěvníkovi prostřednictvím jeho mobilního telefonu informace o dané lokalitě. Výběr lokalit v Jeseníkách i Beskydech probíhal ve spolupráci se Správami CHKO, obcemi, informačními centry a školami. V rámci projektu byly vytvořeny 2 tzv. skrýše pro geocaching, vydány informační letáky a pořádány akce pro školy. V rámci informační kampaně proběhla soutěž o pobyty v Jeseníkách. Projekt je modelovým příkladem, jak využít tyto technologie v rámci širšího území CHKO. Projekt byl financován z Revolvingového fondu MŽP ČR.

Všechny krásy Vrbenska I.

Všechny krásy Vrbenska I.

Cílem projektu je podpořit propagaci přírodního a kulturního dědictví a návštěvnost mikroregionu Vrbensko prostřednictvím jeho prostorového a informačního propojení. V rámci první etapy projektu byly vyrobeny informační panely k naučným stezkám v Nových Heřminovech a v Široká Nivě. V rámci projektu „Po kolejích za krásami Vrbenska“ byly vyrobeny informační letáčky, samolepící plakáty do vlaku s mapou a informační panely na jednotlivá nádraží a zastávky na trati z Milotic nad Opavou až do Vrbna pod Pradědem, seznamující s historií železnice, přírodními a kulturními zajímavostmi jednotlivých obcí na trati. Projekt podpořila Nadace OKD, společnost Viamont regio a.s. a obec Nové Heřminovy, Široká Niva, Karlovice a město Vrbno pod Pradědem.

Ozdravné pobyty s ekovýchovou

Ozdravné pobyty s ekovýchovou

V říjnu a v listopadu 2011 jsme uskutečnili ozdravné pobyty pro 360 žáků základních škol z Ostravy. Projektu Ozdravné pobyty dětí 1. stupně základních škol obvodu se zúčastnili žáci s respiračními a dýchacími potížemi ze základních škol Gajdošova, Gen. Píky, Kounicova, Matiční a Waldorfská Ostrava. Projekt byl realizován prostřednictvím dotace Státního fondu životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

Campanula

V prvním čísle 2. ročníku zpravodaje Chráněné krajinné oblasti Jeseníky vám tentokrát přinášíme zajímavý rozhovor s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou, v aktualitách se dozvíte o otevření obnovené naučné stezky Bílá Opava. Pro ty kdo rádi fotografují vyhlašuje Správa CHKO Jeseníky fotosoutěž „Jak vidím Jeseníky“. Pro milovníky Jeseníků či Beskyd vyhlašuje Společnost pro přírodu a krajinu Actaea prázdninovou soutěž o pobyty v Jeseníkách v rámci projektu „Turistické informace do mobilu“. Představíme vám další památný strom, přírodní rezervaci či Horskou službu působící v Jeseníkách. Na barevné dvoustranně můžete v rubrice „Jak vidím Jeseníky“ shlédnout malby Petra Válka.

Více

Naučná stezka Historií a přírodou Karlovic

Naučná stezka Historií a přírodou Karlovic

V rámci projektu byla společně se ZŠ Karlovice a širokou veřejností naplánována a vyznačena trasa naučné stezky. Ke stezce byl vydán barevný průvodce po naučné stezce a na trase naučné stezky umístěny informační panely. Rovněž byla vyrobena trička prezentující naučnou stezku a obec Karlovice. Projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD a z grantového programu ČSOB pro podporu regionů prostřednictvím Nadace Via.

Propagace přírody a krajiny v CHKO Jeseníky

Propagace přírody a krajiny v CHKO Jeseníky

V rámci projektu byly vydány informační materiály ke 40. výročí CHKO Jeseníky. Součástí informačního balíčku jsou tištění průvodci ke všem 4 naučným stezkám , které jsme se Správou CHKO Jeseníky realizovali a také letáčky k významným územím v Jeseníkách – Bílá Opava , Velká kotlina , Šerák-Keprník a Rejvíz . V rámci tohoto projektu vyjde i úvodní číslo Zpravodaje CHKO Jeseníky.
Tento projekt podpořili Nadace ČEZ, Pivovar Holba Hanušovice, Moravskoslezký a Olomoucký kraj.

Naučná stezka Světem horských luk (Ovčárna – Skřítek)

Naučná stezka Světem horských luk (Ovčárna – Skřítek)

Vytvoření interpretační NS Světem horských luk (Ovčárna – sedlo Skřítek) a tištěného průvodce ke stezce ve spolupráci s CHKO Jeseníky.
Projekt podpořila Nadace ČEZ a Pivovar Holba Hanušovice.