Dokončené projekty

Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních a center Moravskoslezského kraje

Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních a center Moravskoslezského kraje

Projekt řeší téma vztahu ochrany přírody a regionálního rozvoje, implementaci soustavy Natura 2000 ve spolupráci s CHKO Jeseníky a s dalšími nevládními organizacemi. Jednotlivé aktivity směřují k založení informačního centra pro CHKO Jeseníky (např. CEA Jeseníky).
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím krajského úřadu Moravskoslezkého kraje.
více zde

Informační systém NPR Praděd

Informační systém NPR Praděd

Cílem projektu je vytvořit přitažlivou prezentaci území Národní přírodní rezervace Praděd, která bude zahrnovat řadu informačních zdrojů. V rámci projektu byli vytvořeny internetové stránky, terénní panely a tištěný průvodce naučnou stezkou Se skřítkem okolím Pradědu.
Projekt byl podpořen Nadací Partnertsví, Ministerstvem životního prostředí a Správou CHKO Jeseníky.

Publikace CHKO Jeseníky – prezentace ochrany přírody a krajiny veřejnosti

Publikace CHKO Jeseníky – prezentace ochrany přírody a krajiny veřejnosti

Vydání knihy o přírodních a kulturních hodnotách CHKO Jeseníky.
Projekt podpořila Nadace ČEZ.

NS Územím Lapků z Drakova

NS Územím Lapků z Drakova

Vybudování Naučné stezky z Vrbna pod Pradědem na Rejvíz ve spolupráci se širokou veřejností. Současně byl vydán i tištěný průvodce k naučné stezce.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím ČSOP. Projekt podpořilo Město Vrbno pod Pradědem.

Síť vzdělávacích a informačních center v chráněných krajinných oblastech ČR

Síť vzdělávacích a informačních center v chráněných krajinných oblastech ČR

V projektu jsme zapojeni jako účastníci školení a realizátoři pilotních projektů: Výstava 10 let poté a Naučná stezky Údolím lapků z Drakova.
více zde

Informační systém Javorníky

Informační systém Javorníky

Projekt je zaměřen na vzájemnou komunikaci obcí, Správy CHKO Beskydy a Kysuce a dalších zájmových skupin při vytváření informačního systému pro Javorníky. V rámci tohoto projektu vznikla Naučná stezka Javorníky.
Projekt podpořili krajský úřad Zlínského kraje Ministerstvo životního prostředí. Dále byl projekt finančně podpořen z fondu mikroprojektů Interreg IIIA, Správou CHKO Beskydy a jednotlivými obcemi v okolí Javornického hřebene.

Naučná stezka S Koprníčkem na výlet keprnickými horami (Červenohorské sedlo – Šerák)

Naučná stezka S Koprníčkem na výlet keprnickými horami (Červenohorské sedlo – Šerák)

Vytvoření interpretační NS S Koprníčkem na výlet keprnickými horami včetně tištěného průvodce k naučné stezce ve spolupráci s CHKO Jeseníky.
Projekt podpořila Správa CHKO Jeseníky a Pivovar Holba Hanušovice.

Zachraňme karpatské mokřady

Zachraňme karpatské mokřady

Projekt je zaměřený na záchranu malých pramenišť a rašelinišť v karpatské krajině.
Projekt podpořilo britské Ministerstvo životního prostředí (Defra).

Komunikace a Natura

Komunikace a Natura

Od roku 2002 se snažíme přispět k propagaci soustavy Natura 2000 na veřejnosti, zejména vydáváním informačních materiálů.
Projekt byl podpořen Nadací Partnertství.

Propagace soustavy Natura 2000 v CHKO Beskydy a Jeseníky

Propagace soustavy Natura 2000 v CHKO Beskydy a Jeseníky

Propagace soustavy Natura 2000 v CHKO Beskydy a Jeseníky prostřednictvím letáčků.
Projekt podpořilo Ministerstvo životního prostředí.