Projekty

VÍCE Ve mlýně Karlovice PRO ŠKOLY

Nabídka pro mateřské, základní i střední školy

Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně Karlovice v budově bývalého strojního mlýna nabízí zábavné vzdělávací programy, projektové dny a exkurze pro školy a dětské skupiny.

VÍCE Nabídka skupiny a školy 23

program VODA JE VZÁCNÝ DAR neboli VODNÍ HRÁTKY

 

PROGRAMY, PROJEKTOVÉ DNY A EXKURZE VÁM PŘIPRAVÍME NA MÍRU

Programy a exkurze jsou rámcově popsány ve VZDĚLÁVACÍ PLÁN VÍCE  a navazují na rámcové vzdělávací programy a průřezová témata.

Program přizpůsobíme věkové skupině a potřebám vyučujících.

Zkušení lektoři s odborným vzděláním a dlouholetou praxí v práci s dětmi.

Možno realizovat ze šablon.

Cena možná dohodou dle množství a délky exkurzí a programů.

CENÍK VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Výukový program nebo exkurzi v terénu lze objednat na:

info@actaea.cz, jeseniky@actaea.cz, mobil 777 044 758, 732360544,

fb @vicevemlyne.cz

PŘEHLED VOLNÝCH TERMÍNŮ

 

STRUČNÝ POPIS PROGRAMŮ A EXKURZÍ:

Více

Informační portál přírody Jeseníků

Účelem projektu je zvyšování environmentálního povědomí návštěvníků o hodnotách přírody Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a okolí a ovlivnění jejich konání, zejména prostřednictvím osvětových akcí a programů pro děti a mládež.

V rámci projektu byl vytvořen informační portál přírody Jeseníků – interaktivní webové stránky www.jesenikyhrou.cz, kde najdete poznávací hry v Jeseníkách, nově také on-line (bude spuštěno začátkem roku 2023), informace o vzácné přírodě Jeseníků a co pro ni můžete udělat vy. Součástí projektu jsou osvětové akce, výstava Jeseníky všemi smysly a programy pro školy o vzácné přírodě Jeseníků.

Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

 

Vzdělávací centrum Ve mlýně Karlovice – učebny pro přírodní vědy, řemesla a jazyky

Projekt VZDĚLÁVACÍ CENTRUM VE MLÝNĚ KARLOVICE – UČEBNY PRO PŘÍRODNÍ VĚDY, ŘEMESLA A JAZYKY je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013593

Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí v oblastech přírodních věd, technických a řemeslných oborů a výuky cizích jazyků při vzdělávání v těchto oblastech prostřednictvím vytvoření zázemí pro realizaci programů mimoškolního a neformálního vzdělávání. Cílem projektu je rozšíření volnočasových a vzdělávacích aktivit v regionu. Cílem je vytvoření nabídky programů neformálního vzdělávání pro školy, která by doplňovala a rozšiřovala úroveň znalostí a dovedností žáků tak, aby se zvyšovala jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Cílem je vytvoření ucelené nabídky programů, které budou u cílových skupin rozvíjet samostatné myšlení, schopnost samostatného úsudku a schopnost propojování znalostí z různých oborů. Cílem projektu je prostřednictvím zábavných vzdělávacích aktivit vytvářet vztah cílových skupin k regionu a k místu, kde žijí.

 

Neseď doma, pojď s námi!

Neseď doma, pojď s námi!

Cílem projektu je podpora organizací zabývající se neformálním vzděláváním dětí a mládeže. Budou podpořeni jak zaměstnanci partnerských spolků v oblasti sdílení a výměny zkušeností, tandemové výuky, tak i samotné děti a mládež formou projektových dnů.
MAS Hrubý Jeseník je v roli administrátora projektu a partnerské spolky v roli realizátorů jednotlivých aktivit.
Projekt je na bázi tzv. šablon, kdy jsou definované jednotlivé aktivity včetně finanční náročnosti. Každý spolek si určil počet šablon, který je schopen během projektu realizovat.

Do projektu jsou zapojeny formou partnerů s finančním příspěvkem následující spolky:
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Bruntál
ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu, z.s.
EquiRelax Slezská Harta, z.s.
Tábornická organizace TULÁK, z.s.
Realizace projektu probíhá od 1. 4. 2020 do 31. 8. 2023
Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016568, podpořený v rámci výzvy OP VVV č. č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání.

Celkové náklady projektu jsou: 6 202 6067,72 Kč, dotace 100 %

 
Logo MŠMT

Výstava Jeseníky všemi smysly ve Vzdělávacím centru VÍCE Ve mlýně Karlovice

Zajímavá budova bývalého strojního mlýna v centru Karlovic, která dlouhá léta neměla žádné využití, je od roku 2021 využívána jako Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně Karlovice. Pro návštěvníky zde spolek Actaea – společnost pro přírodu a krajinu pořádá v letních měsících výstavu „Jeseníky všemi smysly“.

Více

Projekt Bildungungszentrum VÍCE In der Mühle Karlovice

Im Rahmen des Projekts wird das Bildungszentrum VÍCE In der Mühle Karlovice im Gebäude der ehemaligen Maschinenmühle aufgebaut werden.

Es wird vier Lehrsäle errichtet werden, in denen werden die auf die Natur, die Luft, die Landschaft und das Wasser des Altvatergebirges orientierte Erziehungsprogramme verlaufen werden. Diese Programme sind gemäß dem für die Jahre 2021 -2030 Erziehungsplan ausgearbeitet und sie werden  den Schulen im Region und den Freiluftschulen angeboten werden. Das Zentrum wird den ganzjährigen Betieb haben und seine Kapazität wird achtzig Personen erreichen.

Das Projekt wird zur Verbesserung der Infrastruktur im Bereich der Ausbildung beitragen, wird ihre Umfang und Qualität erweitern und die Bildungsstruktur im Interessenregion in Anknüpfung an die zeitgenössische und auch die zukunftige Entwicklung der Natur und der Landschaft nicht nur im Altvatergebirge unterstützen.  Die Aktivitäten werden vor allem auf die Programme für die Schüler der Hauptschulen und Studenten der Mittelschulen zielen.

Více

Jeseníky hrou

V letošním roce jsme v Jeseníkách spustili novou razítkovací hru. Pokud si rádi hrajete a poznáváte přitom zajímavá místa, pak je tato hra určena právě vám. Potěší vás úspěšně vyplněná křížovka či kvíz? A co odměna na konci hry? Tak se do toho v Jeseníkách můžete pustit.

Více

Informační středisko CHKO Jeseníky-Karlova Studánka

V letošním roce bylo nově otevřeno Informační středisko CHKO Jeseníky-Karlova Studánka v altánu u geologické expozice. Návštěvníci v něm mohli shlédnout výstavu fotografií Jak vidím Jeseníky a mohli se také dozvědět různé informace o chráněné krajinné oblasti Jeseníky a její vzácné přírodě. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet hru, jak se orientují v Jeseníkách.

Více

Naučná stezka zdraví a příroda v Jeseníkách

Pro spolek Terra Natura Jeseníky a Farmu U Stromovouse jsme připravili novou naučnou stezku o historii pastevectví v Jeseníkách a historii farmy. Stezka je doplněná hrami pro děti i dospělé – Pohádky kozí babičky nebo Mlékařský quest.

Více

Škola v přírodě Karlovice v Jeseníkách

Karlovice na první pohled vypadají jako docela obyčejná podhorská vesnice. Když je však trochu poznáte, budete překvapeni, kolik událostí, příběhů a zajímavostí zde najdete…

Více

Dokončené projekty

Pojďte ven aneb Poznáváme přírodní dědictví prostřednictvím hry

Někteří z vás se už s hrou Questing setkali, sami ji tvořili nebo hráli. Ve Vrbně pod Pradědem nebo v Karlovicích už vznikla druhá hra, druhý quest neboli hledačka. Ve Vrbně hledačka začíná opět v Penzionu U Hradilů a míří k Mirkovu prameni. Poznáte na ní hlavně stromy, které zde rostou, a dozvíte se ledacos …

Ekovýchovné programy Jeseníky za humny

Spolek Actaea – společnost pro přírodu a krajinu pořádá pro školy v okolí Jeseníků výukové programy o chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Děti se dozvědí základní informace o přírodě chráněné krajinné oblasti Jeseníky, co je v ní vzácného, co zde žije a roste, proč ji chráníme. Informace jsou podávány interaktivní formou. Programy už proběhly ve Vrbně …

Koncepce práce s návštěvnickou veřejností

Zpracovali jsme Interpretační plán CHKO Český kras a Interpretační plán Domu přírody Český kras ve spolupráci s RNDr. Blaženou Huškovou.

Letáky CHKO Jeseníky

Připravili jsem k vydání tři skládací letáky pro CHKO Jeseníky, které se vztahují ke známým fenoménům této oblasti: Bílá Opava, Velká kotlina a Petrovy kameny. PDF k náhledu zde: Velká kotlina Bílá Opava Petrovy kameny

Po kolejích za krásami Vrbenska

V rámci projektu „Po kolejích za krásami Vrbenska 2011“ byly vyrobeny informační letáčky do vlaku, samolepící plakáty do vlaku s mapou a informační panely na jednotlivá nádraží a zastávky na trati z Milotic nad Opavou až do Vrbna pod Pradědem, seznamující s historií železnice, přírodními a kulturními zajímavostmi jednotlivých obcí na trati. Dále byla s …

Informační a komunikační systém ochrany přírody

Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko (2010-2013) V letošním roce byl pro období 2010-2013 zahájen projekt „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“, jehož cílem je vytvoření účinného informačního systému v oblasti ochrany přírody a především zvýšení povědomí veřejnosti o soustavě Natura 2000 v Moravskoslezském kraji.

Questing – speciální průvodce pro CHKO

Občanské sdružení Actaea – společnost pro přírodu a krajinu bude v Jeseníkách, ale i jinde, rozvíjet novou metodu interpretace místního přírodního a kulturního bohatství, která se jmenuje questing.

Nové produkty udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách

Cíl projektu: Vytvoření a rozvoj produktů udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách, které rozšíří nabídku volnočasových a vzdělávacích aktivit a budou zároveň odrážet potřeby ochrany přírody v oblasti chování návštěvníků a jejich vnímání přírody a krajiny, pochopení a přijetí určitých omezení vyplývajících ze začlenění území do CHKO.

Příměstské tábory v Karlovicích

Pořádali jsme příměstské tábory pro děti v Karlovicích v průběhu 3 týdnů v červenci a srpnu. Pro děti jsme měli připraveno spoustu her, soutěží, minigolf, výlety po okolí s jedním celodenním výletem a opékáním buřtů a také koupání v řece Opavě. V každém turnusu proběhlo tajemné putování ke zřícenině hradu Freudenstein, kde si děti našly …

Ekoprogramy pro školy

V červnu jsme zajistili pobyt s programem pro 49 dětí 1. stupeň základní školy Studénka v Penzionu Iris. Díky příznivému počasí probíhala i dopolední výuka venku. Odpoledne následovaly hry, soutěže a vycházky. Navštívili jsme nedalekou farmu, kde si děti vyzkoušely, jak se starat o zvířátka a povozily se na koních. Na celodenním výletu si děti …

Vycházková stezka Dubí

Pro LČR, s.p., Lesní správu Město Albrechtice jsme zpracovali konečnou podobu textů a grafickou podobu tabulí Vycházkové stezky Dubí. Součástí panelů stezky jsou tagglisty on-line informačního systému do mobilu. Vznikly 4 informační panely stezky, které informují návštěvníky o Městě Albrechtice a zajímavostech v okolí. Podklady ke stezce chystali pracovníci LS Město Albrechtice ve spolupráci s …

Kniha Karlova Studánka

Realizovali jsme zakázku pro obec Karlova Studánka, která zahrnovala přípravu a vydání knihy, skládačky a přípravu interaktivních mapy na web. Letáčky vyšly ve čtyřech jazycích – čeština, polština, angličtina a němčina. Připravily jsme knihu, která je první vydanou populárně naučnou publikací dokumentující historii Karlovy Studánky od 17. století (tedy ještě před vznikem samotných lázní) do …

Všechny krásy Vrbenska – Informační systém mikroregionu Vrbensko

Cílem projektu „Všechny krásy Vrbenska“ je podpořit propagaci přírodního a kulturního dědictví a návštěvnost mikroregionu Vrbensko prostřednictvím jeho prostorového a informačního propojení. Zájmové území zahrnuje údolí Bílé Opavy od Karlovy Studánky a Černé Opavy od osady Rejvíz do Vrbna pod Pradědem a dále údolím Opavy až po Nové Heřminovy. IS bude obsahovat realizované i plánované …

Turistické informace do mobilu – Využití moderních komunikačních technologií v ochraně a popularizaci přírodního a kulturního dědictví.

 Modelová studie na příkladu CHKO Jeseníky a Beskydy. Záměrem projektu je pomocí moderních komunikačních technologií propagovat a popularizovat přírodní a kulturní dědictví CHKO Jeseníky a Beskydy. Na přírodovědně či kulturně zajímavých místech bylo rozmístěno 100 ks informačních tabulek s tagglisty s kódy v Jeseníkách a 100 ks v Beskydech. Tagglist s kódem poskytne návštěvníkovi prostřednictvím …

Všechny krásy Vrbenska I.

Cílem projektu je podpořit propagaci přírodního a kulturního dědictví a návštěvnost mikroregionu Vrbensko prostřednictvím jeho prostorového a informačního propojení. V rámci první etapy projektu byly vyrobeny informační panely k naučným stezkám v Nových Heřminovech a v Široká Nivě. V rámci projektu „Po kolejích za krásami Vrbenska“ byly vyrobeny informační letáčky, samolepící plakáty do vlaku s …

Ozdravné pobyty s ekovýchovou

V říjnu a v listopadu 2011 jsme uskutečnili ozdravné pobyty pro 360 žáků základních škol z Ostravy. Projektu Ozdravné pobyty dětí 1. stupně základních škol obvodu se zúčastnili žáci s respiračními a dýchacími potížemi ze základních škol Gajdošova, Gen. Píky, Kounicova, Matiční a Waldorfská Ostrava. Projekt byl realizován prostřednictvím dotace Státního fondu životního prostředí ČR …

Campanula

V prvním čísle 2. ročníku zpravodaje Chráněné krajinné oblasti Jeseníky vám tentokrát přinášíme zajímavý rozhovor s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou, v aktualitách se dozvíte o otevření obnovené naučné stezky Bílá Opava. Pro ty kdo rádi fotografují vyhlašuje Správa CHKO Jeseníky fotosoutěž „Jak vidím Jeseníky“. Pro milovníky Jeseníků či Beskyd vyhlašuje Společnost pro přírodu a …

Naučná stezka Historií a přírodou Karlovic

V rámci projektu byla společně se ZŠ Karlovice a širokou veřejností naplánována a vyznačena trasa naučné stezky. Ke stezce byl vydán barevný průvodce po naučné stezce a na trase naučné stezky umístěny informační panely. Rovněž byla vyrobena trička prezentující naučnou stezku a obec Karlovice. Projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD a z …

Propagace přírody a krajiny v CHKO Jeseníky

V rámci projektu byly vydány informační materiály ke 40. výročí CHKO Jeseníky. Součástí informačního balíčku jsou tištění průvodci ke všem 4 naučným stezkám , které jsme se Správou CHKO Jeseníky realizovali a také letáčky k významným územím v Jeseníkách – Bílá Opava , Velká kotlina , Šerák-Keprník a Rejvíz . V rámci tohoto projektu vyjde …

Naučná stezka Světem horských luk (Ovčárna – Skřítek)

Vytvoření interpretační NS Světem horských luk (Ovčárna – sedlo Skřítek) a tištěného průvodce ke stezce ve spolupráci s CHKO Jeseníky. Projekt podpořila Nadace ČEZ a Pivovar Holba Hanušovice.

Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních a center Moravskoslezského kraje

Projekt řeší téma vztahu ochrany přírody a regionálního rozvoje, implementaci soustavy Natura 2000 ve spolupráci s CHKO Jeseníky a s dalšími nevládními organizacemi. Jednotlivé aktivity směřují k založení informačního centra pro CHKO Jeseníky (např. CEA Jeseníky). Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím krajského úřadu Moravskoslezkého kraje. více zde

Informační systém NPR Praděd

Cílem projektu je vytvořit přitažlivou prezentaci území Národní přírodní rezervace Praděd, která bude zahrnovat řadu informačních zdrojů. V rámci projektu byli vytvořeny internetové stránky, terénní panely a tištěný průvodce naučnou stezkou Se skřítkem okolím Pradědu. Projekt byl podpořen Nadací Partnertsví, Ministerstvem životního prostředí a Správou CHKO Jeseníky.

Publikace CHKO Jeseníky – prezentace ochrany přírody a krajiny veřejnosti

Vydání knihy o přírodních a kulturních hodnotách CHKO Jeseníky. Projekt podpořila Nadace ČEZ.

NS Územím Lapků z Drakova

Vybudování Naučné stezky z Vrbna pod Pradědem na Rejvíz ve spolupráci se širokou veřejností. Současně byl vydán i tištěný průvodce k naučné stezce. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím ČSOP. Projekt podpořilo Město Vrbno pod Pradědem.

Síť vzdělávacích a informačních center v chráněných krajinných oblastech ČR

V projektu jsme zapojeni jako účastníci školení a realizátoři pilotních projektů: Výstava 10 let poté a Naučná stezky Údolím lapků z Drakova. více zde

Informační systém Javorníky

Projekt je zaměřen na vzájemnou komunikaci obcí, Správy CHKO Beskydy a Kysuce a dalších zájmových skupin při vytváření informačního systému pro Javorníky. V rámci tohoto projektu vznikla Naučná stezka Javorníky. Projekt podpořili krajský úřad Zlínského kraje Ministerstvo životního prostředí. Dále byl projekt finančně podpořen z fondu mikroprojektů Interreg IIIA, Správou CHKO Beskydy a jednotlivými obcemi …

Naučná stezka S Koprníčkem na výlet keprnickými horami (Červenohorské sedlo – Šerák)

Vytvoření interpretační NS S Koprníčkem na výlet keprnickými horami včetně tištěného průvodce k naučné stezce ve spolupráci s CHKO Jeseníky. Projekt podpořila Správa CHKO Jeseníky a Pivovar Holba Hanušovice.

Zachraňme karpatské mokřady

Projekt je zaměřený na záchranu malých pramenišť a rašelinišť v karpatské krajině. Projekt podpořilo britské Ministerstvo životního prostředí (Defra).

Komunikace a Natura

Od roku 2002 se snažíme přispět k propagaci soustavy Natura 2000 na veřejnosti, zejména vydáváním informačních materiálů. Projekt byl podpořen Nadací Partnertství.

Propagace soustavy Natura 2000 v CHKO Beskydy a Jeseníky

Propagace soustavy Natura 2000 v CHKO Beskydy a Jeseníky prostřednictvím letáčků. Projekt podpořilo Ministerstvo životního prostředí.