Zprávy o činnosti

Quest v Lipníku nad Bečvou

Díky nadšení pracovnic Turistického informačního centra v Lipníku nad Bečvou vznikl úžasný quest po židovských památkách. Najdete ho na www.questing.cz nebo je ke stažení zde.

Ministr životního prostředí v Jeseníkách

Ve čtvrtek 19.3.2015 navštívil Jeseníky ministr životního prostředí Ing. Richard Brabec, doprovázený ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny RNDr. Františkem Pelcem a náměstkem Ing. Pavlem Pešoutem. Setkání se zúčastnil pověřený ředitel Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky Ing. Michal Servus a vedoucí sekce ochrany přírody Mgr. Jindřich Chlapek, a také krajský ředitel LČR ze Šumperka Ing. Tomáš Pospíšil.

Více

Bráníme národní přírodní rezervaci Praděd

V uplynulých dvou letech jsme se účastnili mnoha správních řízeních, v nichž se rozhodovalo o záměrech provozovatele vleků, které by část území rezervace nenávratně zničily. Společně se spolkem Terra Natura jsme podali řadu vyjádření a odvolání. O jaké záměry jde? Například čtyřsedačková lanovka s horní stanicí pod Petrovými kameny, zatrubnění říčky Bílé Opavy nad vodopády a zalití části údolí betonem, zbourání horské chaty Švýcárna a postavení třípatrového hotelu na jejím místě, …Tato problematika a naše činnost byla představena v televizi. Podívejte se na Občanské noviny.

Více

Strategický plán Actaea

Na valné hromadě Actaea, která proběhla ve dnech 22.-23.11.2014 ve Velkých Karlovicích jsme projednávali strategický plán veřejné kampaně k záchraně cenného území národní přírodní rezervace Praděd a věnovali jsme se také dalším projektům a plánům organizace, pro které byl také aktualizován strategický plán organizace.

Více

13. ročník fotosoutěže Valašská krajina ve Velkých Karlovicích

Srdečně vás zveme na 13. ročník fotosoutěže Valašská krajina. Vernisáž fotosoutěže se uskuteční 23.11.2014 ve 14 hodin v Karlovském muzeu ve Velkých v Karlovicích. Více naleznete v pozvánce.

Více

Strategické plánování

Ve dnech 18.-19.11.2014 proběhlo strategické plánování organizace. Zaměřili jsme se na užší problematiku, na naši činnost spojenou se záchranou významného území – národní přírodní rezervace Praděd, zejména v oblasti Ovčárny. Přestože toto území již není dávno významné pro lyžování, jeho význam klesl s výstavbou lyžařských areálů v méně citlivých lokalitách v okolí, je zde stálá snaha investora o nepřiměřené rozšiřování areálu na úkor chráněné přírody v území. Tato snaha je také momentálně podporována ze strany vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky (dále SCHKO Jeseníky).

Více

Projednání Interpretačního plánu chráněné krajinné oblasti Jeseníky

Interpretační plán chráněné krajinné oblasti Jeseníky byl projednán v pátek 14.11.2014 na setkání organizace pro interpretaci místního dědictví SIMID, která se konala ve Slavonicích. Věnovali jsme se interpretačním plánům pro chráněná území obecně. Byla objasněna současná situace a vznesena doporučení pro další postup při zpracování plánu.

Více

Komentovaná exkurze Karlovou Studánkou pro novináře ze Slovenska

V pondělí 20.10.2014 proběhla další komentovaná exkurze v Karlově Studánce, tentokrát pro novináře ze Slovenska. V průběhu exkurze jsme je seznámili s přírodními, historickými a kulturními zajímavostmi Karlovy Studánky a Jeseníků.

Více

Vyšla kniha Questing aneb Tvoříme hledačky pro lidi a s lidmi

Máte rádi hry? Rádi poznáváte nové věci? Pak je questing a hledačky právě pro vás. Při questingu se pobavíte, dozvíte se něco o místě, které jste navštívili, a na konci Vás čeká poklad.

Znáte questing a chtěli byste také tvořit hledačky? To je dobře. Abyste věděli, jak na to, máme pro vás knihu, ve které najdete návod, jak hledačky tvořit.

Více

Komentovaná exkurze Karlovou Studánkou pro novináře a zástupce cestovních kanceláří z Holandska

V sobotu 20.9.2014 jsme v Karlově Studánce provedli novináře a zástupce cestovních kanceláří z Holandska. Představili jsme zdejší zajímavosti a seznámili s oblastí Jeseníků. Komentovaná exkurze proběhla poprvé v angličtině.

Exkurze probíhají v rámci projektu „Nové produkty udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách (2013–2014)“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Více

Rolovat nahoru