Informační letáky a brožury

Jesenické horské smrčiny – Kde jsou ještě v Jeseníkách pralesy

Plakát si můžete objednat na adrese actaea.karlovice@gmail.com Poštovné vám sdělíme podle množství objednaných publikací a typu platby. Plakát lze obdržet v Informačním centru Natura 2000, Karlovice 134, 793 23 Karlovice …

Jesenické hole – Kousek Alp a Arktidy na Moravě

Plakát si můžete objednat na adrese actaea.karlovice@gmail.com Poštovné vám sdělíme podle množství objednaných publikací a typu platby. Plakát lze obdržet v Informačním centru Natura 2000, Karlovice 134, 793 23 Karlovice …

Ohrožená pestrost života na karpatských lučních prameništích

Javorníky – západ

Natura 2000 v CHKO Beskydy

Natura 2000 v CHKO Jeseníky

Komunikace a Natura 2000

Zachraňme pestrost karpatských prameništních mokřadů