Nabídka pro školy

Výukové programy

Nabízíme interaktivní výukové programy o přírodě a krajině Jeseníků, o našich horách v různých ročních obdobích, o vodě, ovzduší, a jak je sami můžeme chránit, co pro ně můžeme udělat.

Podívejte se na naši základní nabídku. Můžeme připravit i programy na míru podle vašich vzdělávacích potřeb.

Programem děti provedou naši zkušení průvodci a lektoři s láskou k přírodě, odborným vzděláním a dlouholetou praxí v práci s dětmi. Program přizpůsobíme potřebám skupiny a věku dětí. Pro školy možno realizovat ze šablon.

Přednášky, besedy

Přednášky a besedy jsou vhodné zejména pro školy, které jsou na ozdravném pobytu nebo lyžařském výcviku u nás v Jeseníkách. Děti se na nich dozvědí, co je v jesenické přírodě vzácného, proč ji chráníme. Jak nám pomáhá a jak můžeme pomoci mi jí.

Naše přednášky i besedy jsou interaktivní, hravé a plné příběhů z krajiny a přírody Jeseníků.

Exkurze

Naši průvodci a lektoři provedou děti přírodou Jeseníků po známých trasách, ale i cestičkami zvěře tam, kde je to možné. Když budeme potichu, možná uvidíme i různé druhy zvířat a uslyšíme zpěv ptáků.

Naše programy a exkurze navazují na rámcové vzdělávací programy a průřezová témata.

Vyberte si téma

Programy, projektové dny a exkurze Vám připravíme na míru. Základní nabídku témat najdete níže na stránce.

Program přizpůsobíme věkové skupině a potřebám vyučujících, vedou je zkušení lektoři s odborným vzděláním a dlouholetou praxí v práci s dětmi. Programy je možno realizovat ze šablon.

Cena je možná dohodou dle množství a délky exkurzí a programů.

Poptejte si u nás výukový program
  Kalendář

  Stručný popis základních programů a exkurzí

  Programy, projektové dny

  Jeseníky všemi smysly
  Hmat, sluch, zrak, chuť a čich – pomocí všech svých smyslů poznáte a objevíte jesenickou přírodu a její krásu.

  Naše hory v různých ročních obdobích
  Přiblížení k horám… vznik, geografie, přírodní podmínky. Co v nich žije a roste. Jejich jedinečnost. Proč je chráníme.

  Za čistým podnebím aneb co vlastně dýcháme
  Jaké je tajemství čistého ovzduší? Přírodní faktory a jak lidé ovlivňují kvalitu ovzduší?

  Voda je vzácný dar
  Koloběh vody v přírodě. Voda jako hospodář, nezkrotný živel a domov pro organismy. Vliv lidské činnosti na vodu.

  Zdravý les
  Různé typy lesů. Stromy a keře. Život v lese. Vývoj, ohrožení a ochrana lesa. Lidské vlivy na les.

  Z košíku babičky bylinkářky
  Léčivá síla bylin, jejich využití, příprava čajů.

  Exkurze s průvodcem

  Karlovice – Mořské oko a karlovické vyhlídky
  Historie regionu prostřednictvím vycházky, zatopený břidlicový lom na kopci.

  Cesta kolem vody z Vrbna pod Pradědem do Karlovic
  Příroda kolem řeky Opavy, zábavné poznávání, lanové překážky, chodník bosých nohou…

  Karlova Studánka
  Historie hor a Karlovy Studánky, vyhlídky, lesy a skály cestou do Vrbna pod Pradědem.

  Jeseníky – horská příroda
  Praděd, Vysoká hole, Petrovy kameny, Velká kotlina, Rejvíz, … Trasa podle domluvy.

  Zimní exkurze a programy v horách (přírodní podmínky, sníh, jeho vlastnosti a význam)

  V rámci programů nabízíme možnost návštěvy farmy a projížďky na koních. Lze objednat samostatně nebo spolu s naším programem.

  Naše programy žáky komplexně seznámí:

  • s prostředím a krajem, ve kterém žijí, s přírodními podmínkami, organismy a jejich životními podmínkami, s neživou přírodou, vztahy mezi organismy, lidskými vlivy a historií vlivu člověka na přírodu, s důsledky lidské činnosti, jak jim předcházet a jak eliminovat nepříznivé vlivy lidské činnosti, ochranou přírody a její důležitostí, historií osídlení regionu, stavbami a činností lidí v Jeseníkách (program Jeseníky všemi smysly, Z košíku babičky bylinkářky aneb Jesenické byliny, Rostliny a živočichové Jeseníků, Jak se žilo v Jeseníkách v minulém století, Jak se stavělo v Jeseníkách)
  • s lesními ekosystémy, původními lesy na našem území, současnými lesy a podmínkami jejich vzniku, lesním prostředím a vlivy, které v lese působí, vlivy lidské činnosti na lesní ekosystémy, ohrožení lesních ekosystémů a jeho důsledky (program Zdravý les)
  • s vodou a vodními zdroji v regionu, s koloběhem vody v přírodě, síla vody a využití vody v regionu v historii, se zdroji znečištění vody, nakládání s vodou, význam vody (program Voda je vzácný dar)
  • s ovzduším, jeho kvalitou, co ji ovlivňuje, souvislosti mezi znečištěním ovzduší, lidskou činností a přírodními podmínkami – klimatické podmínky, tvare reliéfu a množství vegetace (program Za čistým podnebím aneb co vlastně dýcháme)
  • změnami počasí, s měřením základních charakteristik počasí, meteorologií jako vědou (program Meteorologie)
  • s angličtinou trochu jinak – aktivním zábavným zapojením anglického jazyka v přírodních vědách a v situacích, ve kterých se mohou s angličtinou setkat a používat v běžném životě (program Angličtina v přírodě)