Nabídka pro školy

Výukové programy

Nabízíme interaktivní výukové programy o přírodě a krajině Jeseníků, o našich horách v různých ročních obdobích, o vodě, ovzduší, a jak je sami můžeme chránit, co pro ně můžeme udělat.

Standardní program pro školy trvá 90 až 180 minut, exkurze 4 až 5 hodin podle tématu a místa konání.

Cena programu je 100 až 250 Kč na žáka podle délky a náročnosti programu. Minimální počet žáků na programu je 12.

Programy probíhají

ve VÍCE Ve mlýně

v okolní přírodě

v přírodě Jeseníků

přijedeme za vámi do školky, školy (jízdné 6 Kč/km)

Objednání programu

Objednávkovým formulářem, telefonicky na čísle 732360544 (777044758), e-mailem na info@actaea.cz

Programy vedou naši zkušení lektoři s láskou k přírodě, odborným vzděláním a dlouholetou praxí v práci s dětmi. Program navazuje na rámcové vzdělávací programy a průřezová témata. Program je možno přizpůsobit potřebám skupiny a věku dětí.

Podívejte se do kalendáře na volné termíny:

Nabídka programů

Pro nejmenší (MŠ, I. stupeň ZŠ)

Skřítkové z Jeseníků

Kde jsou tajná místa s tou nejčistší přírodou a jak je chránit? O jaké rostliny a zvířata se skřítci starají?

Pomozte víle Amálce zachránit potůček

Znáte vodní víly, které pečují o pramínky, potoky a řeky? Kde se bere čistá voda? Je jí dost pro všechny na světě? Děti si vyzkoušejí pokusy s vodou.

Vzdušníci a tajemství dechu

Vzdušníci jsou veselí chlapíci. Celý den se někde prohánějí a čistí vzduch. Pomůžeme jim? Je v přírodě čistší vzduch a proč?

O kolo roku

Příroda v horách v různých ročních obdobích, svátky, zvyky a tradice.

Ve zdravém těle zdravý duch

Jak zdravě jíst a co naše tělo potřebuje? Jak cvičit a dýchat, aby se nám lépe bylo a nic nás nebolelo.


Pro badatele (II. stupeň ZŠ, SŠ)

Jeseníky (v různých ročních obdobích)

Vznik, geografie, přírodní podmínky, rostliny, živočichové, ochrana.

Jeseníky všemi smysly

Pomocí všech svých smyslů poznáte a objevíte jesenickou přírodu.

Za čistým podnebím aneb co vlastně dýcháme

Jaké je tajemství čistého ovzduší? Přírodní faktory a kvalita ovzduší.

Voda je vzácný dar

Koloběh vody v přírodě. Voda jako hospodář, živel a domov pro organismy.

Zdravý les, horský les

Různé typy lesů. Stromy a keře. Život v lese. Vývoj, ohrožení a ochrana lesa.

Z košíku babičky bylinkářky

Léčivá síla bylin, jesenické byliny a bylinkáři, jejich využití, příprava čajů.


Exkurze s průvodcem

Jeseníky – horská příroda

Praděd, Vysoká hole, Petrovy kameny, Velká kotlina, Rejvíz, Šerák, Keprník… Trasa dle domluvy.

Cesta kolem vody z Vrbna pod Pradědem do Karlovic

Příroda kolem řeky Opavy, zábavné poznávání, lanové překážky, chodník bosých nohou… Bílá, Střední a Černá Opava, Mořské oko a karlovické vyhlídky.

Karlova Studánka

Historie hor a Karlovy Studánky, vyhlídky, lesy a skály.

Nebojte se sněhu

Zimní exkurze v horách
(přírodní podmínky, sníh, jeho vlastnosti a význam).

Přednášky, besedy

Přednášky a besedy jsou vhodné zejména pro školy, které jsou na ozdravném pobytu nebo lyžařském výcviku u nás v Jeseníkách. Děti se na nich dozvědí, co je v jesenické přírodě vzácného, proč ji chráníme. Jak nám pomáhá a jak můžeme pomoci mi jí.

Naše přednášky i besedy jsou interaktivní, hravé a plné příběhů z krajiny a přírody Jeseníků.

Exkurze

Naši průvodci a lektoři provedou děti přírodou Jeseníků po známých trasách, ale i cestičkami zvěře tam, kde je to možné. Když budeme potichu, možná uvidíme i různé druhy zvířat a uslyšíme zpěv ptáků.

Programy na míru

Programy, projektové dny a exkurze Vám připravíme na míru. Základní nabídku témat najdete níže na stránce.

Program přizpůsobíme věkové skupině a potřebám vyučujících, vedou je zkušení lektoři s odborným vzděláním a dlouholetou praxí v práci s dětmi. Programy je možno realizovat ze šablon.

Cena je možná dohodou dle množství a délky exkurzí a programů.

Poptejte si u nás výukový program

  Naše programy žáky komplexně seznámí:

  • s prostředím a krajem, ve kterém žijí, s přírodními podmínkami, organismy a jejich životními podmínkami, s neživou přírodou, vztahy mezi organismy, lidskými vlivy a historií vlivu člověka na přírodu, s důsledky lidské činnosti, jak jim předcházet a jak eliminovat nepříznivé vlivy lidské činnosti, ochranou přírody a její důležitostí, historií osídlení regionu, stavbami a činností lidí v Jeseníkách (program Jeseníky všemi smysly, Z košíku babičky bylinkářky aneb Jesenické byliny, Rostliny a živočichové Jeseníků, Jak se žilo v Jeseníkách v minulém století, Jak se stavělo v Jeseníkách)
  • s lesními ekosystémy, původními lesy na našem území, současnými lesy a podmínkami jejich vzniku, lesním prostředím a vlivy, které v lese působí, vlivy lidské činnosti na lesní ekosystémy, ohrožení lesních ekosystémů a jeho důsledky (program Zdravý les)
  • s vodou a vodními zdroji v regionu, s koloběhem vody v přírodě, síla vody a využití vody v regionu v historii, se zdroji znečištění vody, nakládání s vodou, význam vody (program Voda je vzácný dar)
  • s ovzduším, jeho kvalitou, co ji ovlivňuje, souvislosti mezi znečištěním ovzduší, lidskou činností a přírodními podmínkami – klimatické podmínky, tvare reliéfu a množství vegetace (program Za čistým podnebím aneb co vlastně dýcháme)
  • změnami počasí, s měřením základních charakteristik počasí, meteorologií jako vědou (program Meteorologie)
  • s angličtinou trochu jinak – aktivním zábavným zapojením anglického jazyka v přírodních vědách a v situacích, ve kterých se mohou s angličtinou setkat a používat v běžném životě (program Angličtina v přírodě)