Ekoprogram živočichové Jeseníků

V úterý 10. března se uskutečnila pro žáky 1. stupně ze ZŠ Fryčovice přednáška s ekoprogramem Živočichové Jeseníků, kteří byli na ozdravném pobytu v Hotelu Stará Pošta ve Filipovicích v Bělé pod Pradědem.

Žáčci se seznámili s běžnými i chráněnými živočichy Jeseníků, bezobratlými i obratlovci a zajímavosti o nich. Celkem se přednášky s programem ve dvou blocích zúčastnilo 65 žáků.