Setkání k plánované naučné stezce Historií a přírodou Karlovic

Actaea – společnost pro přírodu a krajinu a ZŠ Karlovice uspořádali další schůzku k plánované naučné stezce „Historií a přírodou Karlovic“, na které se v hojném počtu setkali především žáci ZŠ Karlovice, občané Karlovic, vedení ZŠ Karlovice a zástupci občanského sdružení Actaea. V průběhu setkání mohli zúčastnění vznést své připomínky, dotazy a nápady k podobě naučné stezky. Tyto návrhy budou dále zpracovány a rozšířeny o další příspěvky, které můžete vpisovat do myšlenkové mapy umístěné na ZŠ v Karlovicích a Obecním úřadě Karlovice.


Projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD a z grantového programu ČSOB pro podporu regionů prostřednictvím Nadace Via.