Měsíc: Duben 2003

Propagace soustavy Natura 2000 v CHKO Beskydy a Jeseníky

Propagace soustavy Natura 2000 v CHKO Beskydy a Jeseníky prostřednictvím letáčků. Projekt podpořilo Ministerstvo životního prostředí.