Komunikace a Natura

Komunikace a Natura

Od roku 2002 se snažíme přispět k propagaci soustavy Natura 2000 na veřejnosti, zejména vydáváním informačních materiálů.
Projekt byl podpořen Nadací Partnertství.