Měsíc: Květen 2003

Komunikace a Natura

Od roku 2002 se snažíme přispět k propagaci soustavy Natura 2000 na veřejnosti, zejména vydáváním informačních materiálů. Projekt byl podpořen Nadací Partnertství.