Měsíc: Červen 2005

Ohrožená pestrost života na karpatských lučních prameništích