Měsíc: Prosinec 2007

Informační seminář Možnosti a limity hospodaření v Ptačí oblasti Jeseníky

Seminář byl uspořádán pro zemědělce hospodařící v oblastech s výskytem chřástala polního, pro kterého je v Jeseníkách vyhlášena Ptačí oblast.

Beseda pro veřejnost a zástupce obcí na Vrbensku s představitelem firmy EKO-KOM

Beseda byla zaměřena na problematiku třídění odpadu v mikroregionu Vrbenska.