Měsíc: Duben 2008

Den Země v Andělské Hoře

Osvětová akce spojená s výsadbou stromků do aleje kolem cesty na Anenský vrch.

Aktiv dobrovolných strážců přírody CHKO Jeseníky

Setkání aktivu dobrovolných strážců se konalo v Hanušovicích a týkalo se vztahu cestovního ruchu a ochrany přírody. Dále se zabývalo organizací služeb a společných akcí v roce 2008.