Informování obyvatel a návštěvníků CHKO Jeseníky nejen o ochraně přírody

Dne 10.12.2009 ve Vrbně pod Pradědem uskutěčnilo sdružení Actaea informační seminář „Informování obyvatel a návštěvníků CHKO Jeseníky nejen o ochraně přírody“. Na programu semináře byla prezentace činnosti a představení aktuálně připravovaných projektů sdružení Actaea Využití moderních komunikačních technologií v ochraně a popularizaci přírodního a kulturního dědictví. Modelová studie na příkladu CHKO Jeseníky a Beskydy , který je financován z Revolvingového fondu MŽP ČR a projekt vybudování Horského střediska ekologické výchovy Jeseníky, který podpořila Nadace OKD.

Více

Projektový den naučné stezky historií a přírodou Karlovic

Dne 1. prosince 2009 proběhl v ZŠ Karlovice projektový den, během něhož děti vyhledávaly a zpracovávaly informace k jednotlivým zastavením, malovaly obrázky a vybíraly si svého průvodce stezkou. Z asi 12 nabízených možností vybíraly jednotlivé třídy formou hlasování svého favorita. Nejvíce hlasů získala liška obecná, vzácná číhalka pospolitá a průvodci Kája a Kája. Vítězem a tedy průvodcem stezky se stala dvojice Kája a Kája, tedy vlastně správně Karla a Karel z Karlovic, kteří budou návštěvníkům stezky představovat jednotlivá zastavení.

Více