Naučná stezka Historií a přírodou Karlovic

Naučná stezka Historií a přírodou Karlovic

V rámci projektu byla společně se ZŠ Karlovice a širokou veřejností naplánována a vyznačena trasa naučné stezky. Ke stezce byl vydán barevný průvodce po naučné stezce a na trase naučné stezky umístěny informační panely. Rovněž byla vyrobena trička prezentující naučnou stezku a obec Karlovice. Projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD a z grantového programu ČSOB pro podporu regionů prostřednictvím Nadace Via.

Slavnostní otevření Naučné stezky Historií a přírodou Karlovic

V sobotu 22. 5. 2010 ve 13 hodin byla v Karlovicích slavnostně otevřena Naučná stezka Historií a přírodou Karlovic, kterou zrealizovala Actaea – společnost pro přírodu a krajinu Karlovice ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou Karlovice a krajanským spolkem pro Karlovice z Německa.

Více

Plánování trasy a zastavení NS „K vodopádům Bílé Opavy“

Dne 25.5. 2010 se uskutečnilo setkání zástupců Správy CHKO Jeseníky a sdružení ACTAEA k plánované naučné stezce „K vodopádům Bílé Opavy“. V rámci projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“, bude zcela předělána a nově aktualizována trasa a zastavení původní NS Bílá Opava. Projekt zajišťuje Moravskoslezský kraj a je realizován s přispěním finančního nástroje Evropského společenství LIFE.

Více

NS Historií a přírodou Karlovic

Nová naučná stezka byla otevřena 22. května 2010. Provede vás okruhem dlouhým 8 km, který vede obcí a okolím s odbočkami na Mořské oko (2 km) a Adamov (3,5 km). Naučná stezka má 13 zastavení, 11 se nachází na okruhu, který vede obcí a okolím, jeden informační panel je umístěn u Mořského oka a jeden v Adamově. Dozvíte se o slavné historii a prosperitě Karlovic a přírodních zajímavostech a zvláštnostech v okolí. Na naučnou stezku navazuje několik dalších značených okruhů, které vás dovedou například na vyhlídku na Obří vrch, do Přírodní rezervace Karlovice-sever, na vyhlídku u Kamenné lávky, na Pocheňské louky, apod. Stezka byla připravována ve spolupráci s dětmi ZŠ Karlovice a širokou veřejností. Ke stezce byl vydán barevný průvodce, pohlednice a vyrobena trička prezentující obec Karlovice a naučnou stezku.

Více

Setkání k projednání Zpravodaje CHKO Jeseníky a projektu „Dům přírody“

Dne 18.5. 2010 se, ve Vrbně pod Pradědem, uskutečnila schůzka, zástupců Správy CHKO Jeseníky a sdružení Actaea, za účelem projednání dalšího zpracování Campanuly – zpravodaje CHKO Jeseníky. Zpravodaj CHKO Jeseníky je vydáván v rámci projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“.

Více