Ve Venkovských novinách vyšel článek o „Naučné stezce Historií a přírodou Karlovic“

Ve Venkovských novinách vyšel článek o „Naučné stezce Historií a přírodou Karlovic“, která byla letos otevřena. Článek na straně 6 si přečtěte zde. Projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD a z grantového programu ČSOB pro podporu regionů prostřednictvím Nadace Via a obcí Karlovice.

Více

Jednání k projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko (2010-2013)

V nově otevřeném Integrovaném domě v Karlovo Studánce proběhlo 3.8. 2010 další jednání v rámci projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“, na kterém se sešli zástupci sdružení Actaea a Správy CHKO Jeseníky. Společně byl projednán další postup obnovy naučné stezky Bílá Opava, vydání informačních letáků a publikací o soustavě Natura 2000 a vzácných a ohrožených druzích rostlin CHKOJ. V rámci setkání proběhlo natáčení TV Polar a Natura TV, při kterém bylo představeno 1. číslo Zpravodaje CHKO Jeseníky Campanula.

Více