Představení návrhu nové podoby naučné stezky Bílá Opava

Dne 8.10.2010 v Karlově Studánce představila Actaea – společnost pro přírodu a krajinu návrh nové podoby naučné stezky Bílá Opava, která je obnovována v rámci projektu Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko (2010-2013). Konkrétně byla představena nová koncepce stezky, místa zastavení a jejich náplň a grafický návrh informačních panelů. Setkání se zúčasnili zástupci Správy CHKO Jeseníky, Lesů ČR, Klubu českých turistů, Státních léčebných lázní Karlova Studánka, Horské služby Jeseníky a starosta obce Karlova Studánka. Zaznělo mnoho podnětných připomínek a návrhů, které budou zapracovány do finální podoby naučné stezky.

Více

Zúčastnili jsme se akce ,,Vodník na Hliništi“ v Krnově a pokračování vyhlášení fotografické soutěže

Zahájení nové krnovské kampaně ,,Krnov – město mezi řekami“ probíhalo také pro veřejnost v sobotu 2. října 2010 od 10.00 do 12.00 hodin na Starém hliništi v Krnově. Zábavná akce ,,Vodník na Hliništi“, která byla připravena pro rodiče s dětmi, se velice vydařila. Po příjemné procházce na místo konání, zde byly pro návštěvníky připraveny zajímavé soutěže, hry, zpívání u kytary, omalování a zdobení rybiček, skládání papírových žabiček, zkoumání živočichů a opékání špekáčků. Nechyběla zajímavá hra ,,Hledání pokladu vodníka ze Slučího potoka na Drakově“, kterou si pro děti připravil Spolek Přátelé Vrbenska a Actaea – společnost pro přírodu a krajinu.

Více

Zúčastnili jsme se zahájení kampaně ,,Krnov – město mezi řekami“ a vyhlášení fotografické soutěže ,,ŘEKY V PROMĚNÁCH“

V pátek 1. října 2010 v areálu městského parku Krnov, vedle Hypermarketu Albert, proběhlo slavnostní zahájení nové krnovské kampaně ,,Krnov – město mezi řekami 2010/2011“, která navázala na svou úspěšnou předchůdkyni ,,Krnov – město stromů 2009/2010″. Zábavný program obohacený několika soutěžními stanovišti probíhal od 9.00 do 11.00 hodin a zúčastnilo se ho více než 250 žáků ze tří základních škol a gymnázia v Krnově.

Více