Měsíc: Březen 2011

Vydání letáku a plakátu Jesenické hole – Kousek Alp a Arktidy na Moravě

V rámci projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko 2010-2013 „ vydala Actaea – společnost pro přírodu a krajinu ve spolupráci se Správou Chráněné krajinné …