Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko (2010–2013) – shrnutí aktivit z roku 2012

V roce 2012 byly naplňovány aktivity projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“, jehož cílem je vytvoření účinného informačního systému v oblasti ochrany přírody a především zvýšení povědomí veřejnosti o soustavě Natura 2000 v Moravskoslezském kraji. Projekt realizuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnery, kterými jsou AOPK ČR, Lesy ČR, s.p., MŽP ČR, o.s. Hájenka, ČSOP Salamandr a ACTAEA.

Více

Vydání zpravodaje CHKO Jeseníky Campanula 2/2012

Koncem roku 2012 vyšlo další číslo Zpravodaje CHKOJ Campanula 2/2012 kde si můžete prohlédnout fotografie z 5. ročníku fotografické soutěže „Jak vidím Jeseníky“. Dočtete se o zajímavém projektu obnovy pastvy skotu u turistické chaty Švýcárna či o konferenci „100 let kamzíka horského v Jeseníkách“ a mnoho dalšího.

Více

Vydání sady průvodců po Vrbensku

V rámci projektu „Všechny krásy Vrbenska II“ byla vydána sada průvodců po mikroregionu Vrbensko. Soubor obsahuje průvodce po obcích Nové Heřminovy, Široká Niva, Karlovice, Vrbno pod Pradědem, Ludvíkov a Karlova Studánka.

Více