Třetí setkání k interpretačnímu plánu CHKO Jeseníky

V pondělí 29.4.2013 proběhlo v Jeseníku třetí setkání k interpretačnímu plánu CHKO Jeseníky. Zúčastnili se ho zástupci místních akčních skupin, některých obcí, nevládních organizací, Sdružení cestovního ruchu Jeseníky a zástupci Správy CHKO Jeseníky. Na setkání byla doplněna tabulka aktivit v oblasti interpretace na území CHKO Jeseníky a v okolí. Účastníci pak diskutovali o cílech interpretačního plánu. Byl doplněny další cíle a nastíněn další postup na projektu. Setkání ukázalo, že podobné propojení aktivit nejrůznějších subjektů na poli informování a interpretace opravdu chybí.

Více

Druhé setkání k interpretačnímu plánu CHKO Jeseníky

Dne 9.4.2013 proběhlo druhé setkání k Interpretačnímu plánu CHKO Jeseníky, který Actaea – společnost pro přírodu a krajinu zpracovává ve spolupráci s Správou CHKO Jeseníky. Na tomto setkání se dále pracovalo s tématy a problém, které je potřeba veřejnosti interpretovat. Zabývali jsme se také aktivitami, které na poli interpretace na území CHKO existují v současnosti.

Více

První hledačka ve Vrbně pod Pradědem

Radujte se o sto šest, právě vznikl další quest neboli hledačka. První hledačku vytvořili členové Spolku Přátelé Vrbensko ve spolupráci s občanským sdružením Actaea pod vedením lektorky Blaženy Huškové v rámci projektu „Questing“, který byl podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Metodu questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je vlastníkem příslušné obchodní známky.

Více