Měsíc: Červen 2013

Interpretační plán Chráněné krajinné oblasti Jeseníky

Aktivity projektu „Nové produkty udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách“ běží naplno. Byly zpracovány hlavní cíle plánu péče CHKO Jeseníky, projednány se Správou CHKO Jeseníky. K Interpretačnímu plánu byly tyto cíle …

Chráněné a ohrožené rostliny CHKO Jeseníky

V rámci projektu Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko (2010-2013) bylo podpořeno vydání knihy Chráněné a ohrožené rostliny CHKO Jeseníky, kterou vydal jesenický botanik Leoš …

Naše obec jako přírodní učebna, arboretum i hotel pro včely a čmeláky (Karlovice)

Od letošního léta mají děti v Karlovicích, ale i jejich návštěvníci, novou zábavu i poučení, která se skrývá pod názvem „Naše obec jako přírodní učebna, arboretum i hotel pro včely …

Ekopobyty v Karlovicích se Základní školou Studénka a Služovice a nový projekt „Jeseníky v mobilu“

V červnu jsme zajistili pobyt s programem pro 40 dětí ZŠ Studénka a 17 dětí ZŠ Služovice v Pensionu Iris. Díky příznivému počasí probíhala i dopolední výuka venku. Odpoledne následovaly …

S Karlem Egonem nahoru a dolů

První křivoklátská hledačka vás provede okolím hradu po stopách jednoho z jeho majitelů, který nejvíce přispěl k rozvoji zdejší oblasti. Tajenka skrývá jméno toho, kdo mu byl na světě nejdražší. …