Interpretační plán Chráněné krajinné oblasti Jeseníky

Aktivity projektu „Nové produkty udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách“ běží naplno. Byly zpracovány hlavní cíle plánu péče CHKO Jeseníky, projednány se Správou CHKO Jeseníky. K Interpretačnímu plánu byly tyto cíle definovány v tabulce do formy sdělení směrem k veřejnosti. Ve dnech 12 a 13.6.2013 proběhly dvě schůzky s odbornou veřejností. Na schůzku byly přizvány nevládní organizace, obce s rozšířenou působností, Lesy ČR a jiné. Termín ale nebyl zvolen vhodně, překrýval se s jinými aktivitami oslovených subjektů a účast nebyla velká. Přesto se na schůzkách podařilo získat dobré kontakty a přísliby spolupráce. Můžeme tedy konstatovat, že se nejednalo o ztracený čas. S dalšími NNO jsme se domluvili na individuálních schůzkách k interpretačnímu plánu. Čeká nás ještě mnoho práce, než budeme moci interpretační plán představit veřejnosti.

Více

Chráněné a ohrožené rostliny CHKO Jeseníky

V rámci projektu Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko (2010-2013) bylo podpořeno vydání knihy Chráněné a ohrožené rostliny CHKO Jeseníky, kterou vydal jesenický botanik Leoš Bureš.

Více

Naše obec jako přírodní učebna, arboretum i hotel pro včely a čmeláky (Karlovice)

Od letošního léta mají děti v Karlovicích, ale i jejich návštěvníci, novou zábavu i poučení, která se skrývá pod názvem „Naše obec jako přírodní učebna, arboretum i hotel pro včely a čmeláky“.

Více

Ekopobyty v Karlovicích se Základní školou Studénka a Služovice a nový projekt „Jeseníky v mobilu“

V červnu jsme zajistili pobyt s programem pro 40 dětí ZŠ Studénka a 17 dětí ZŠ Služovice v Pensionu Iris. Díky příznivému počasí probíhala i dopolední výuka venku. Odpoledne následovaly ekohry, soutěže a vycházky. Navštívili jsme nedalekou Farmu Karlovice, kde si děti vyzkoušely, jak se starat o zvířátka a povozily se na koních. Děti prozkoumaly bunkry v okolí a dozvěděly se, proč byly postaveny. Děti soutěžily v poznávání stromů, poznávání stop zvířat, proběhla stopovací soutěž v lese s plněním různých úkolů. V rámci pobytů děti navštívily také sklárny ve Vrbně, kde mohly shlédnout a vyzkoušet jak se vyrábí historické lesní sklo typické pro zdejší oblast. Navštívily také významné jesenické lázně Karlovu Studánku, hrad Freudenstein, přírodní zajímavost Mořské oko či minigolf v Karlovicích a mnoho dalšího.

Více

S Karlem Egonem nahoru a dolů

První křivoklátská hledačka vás provede okolím hradu po stopách jednoho z jeho majitelů, který nejvíce přispěl k rozvoji zdejší oblasti. Tajenka skrývá jméno toho, kdo mu byl na světě nejdražší. Hledačku v deštivých červnových dnech roku 2013 společně vytvořili Jiřina Prošková, Josef Jedlička, Barbora Bednářová Šafránková, Irena Smržová, Kateřina Kočí, Zuzana Eliška Veselá a Blažena Hušková. Hledačka je nová zábava nejen pro děti. Členky Klubu turistů z Nového Města na moravě hledačku vyzkoušely a byly nadšené: „Připadali jsme si jako za mlada.“ Jelikož jsou už všechny babičky, těší se, že ne hledačku vyrazí s vnoučaty a pravnoučaty. Na svých cestách budou pátrat po dalších hledačkách. Těšíme se, až jim je připravíme. Přidejte se i vy, vytvořte si svou hledačku po místech, které znáte a máte rádi. Více na www.questing.cz.

Více