Měsíc: Prosinec 2013

Uskutečněné exkurze v Jeseníkách v roce 2013

V průběhu roku 2013 jsme uskutečnili několik exkurzí po Jeseníkách. V Karlově Studánce jsme provedli exkurzi z Polska, Německa a Ruska. Dále jsme uskutečnili exkurze na Rejvízu. V Karlovicích proběhl …

Vyšlo další číslo zpravodaje CHKOJ Campanula 2/2013

V Campanule 2/2013 se dozvíte o zakončení projektu Moravskoslezského kraje „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“ a uskutečněných aktivitách v rámci projektu. Dále vám představíme …

Zakončení projektu Moravskoslezského kraje „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“ (2010–2013)

V roce 2013 končí projekt „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“, jehož cílem je rozvoj efektivní komunikace a podpora cíleného šíření informací jako nástroje řešení …