Uskutečněné exkurze v Jeseníkách v roce 2013

V průběhu roku 2013 jsme uskutečnili několik exkurzí po Jeseníkách. V Karlově Studánce jsme provedli exkurzi z Polska, Německa a Ruska. Dále jsme uskutečnili exkurze na Rejvízu. V Karlovicích proběhl environmentální program s exkurzí pro ZŠ Oldřišov.

Více

Vyšlo další číslo zpravodaje CHKOJ Campanula 2/2013

V Campanule 2/2013 se dozvíte o zakončení projektu Moravskoslezského kraje „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“ a uskutečněných aktivitách v rámci projektu. Dále vám představíme novou přírodní památku v CHKO Jeseníky a dozvíte se jaká byla ptačí sezona v Jeseníkách. Představíme vám nově vydanou knihu „Chráněné a ohrožené rostliny CHKOJ“ a můžete si prohlédnout fotogalerii chráněných rostlin CHKOJ. Rozhovor nám poskytl člen horské služby Jeseníky Slávek Tejnský. Dozvíte se také o návratu původního sladkoplodého jeřábu na Jesenicko.

Více

Zakončení projektu Moravskoslezského kraje „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“ (2010–2013)

V roce 2013 končí projekt „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“, jehož cílem je rozvoj efektivní komunikace a podpora cíleného šíření informací jako nástroje řešení vybraných problémů ochrany přírody a krajiny v Moravskoslezském kraji.

Projekt zajišťuje Moravskoslezský kraj a realizován je ve spolupráci s partnery, kterými jsou AOPK ČR, Lesy ČR, s.p., MŽP ČR, o.s. Hájenka, ČSOP Salamandr a ACTAEA.

Více