Je tu nový quest, tentokrát v Suchdole

Obec: Praha-Suchdol

Popis místa nebo adresa: Suchdolské náměstí, městská část Praha – Suchdol; u kamenů

Naše knihovna dostala možnost být první knihovnou v České republice, která vytvoří svůj vlastní quest. Tvorby se zúčastnili kolegové z knihoven z různých měst a místní občané. Výsledek naší práce si nyní můžete sami vyzkoušet. Více najdete zde.

Více

Den Země a nový quest v Horním Maršově – O síle ducha a slabosti matérie

V rámci oslav Dne Země byl v Horním Maršově 26.4. zpřístupněn první zdejší quest. První návštěvníci, kteří na trasu vyrazili si většinou bez problémů poradili s trasou questu, který nejspíše jako první v ČR neobsahuje mapu, pouze slovní popis. Cestou se dozvídali zajímavosti z historie tohoto místa spojené především s jednou důležitou postavou minulosti, mimoto se také kochali pěknými výhledy na obec a někteří se i potkali s pěkným lijákem. První den trasu vyzkoušelo asi 25 návštěvníků. Pokud chcete být dalšími, kdo budou luštit hudební tajenku, neváhejte a vyražte za questem do Krkonoš. Více o hledačce najdete zde.

Více

Proběhla průvodcovaná exkurze po tajemném Rejvízu

A opravdu byla mystická, neboť počasí bylo rejvízovské. Brouzdali jsme vesnicí a pak jsme zavítali do rezervace za tajemným městem Hunohrad, které bylo svrhnuto do hlubin jezera. Nad ním se zavřelo jezero černé vody. Traduje se, že jen hrbatý pastucha Gill stojí na stráži u jezer, v jejíchž vodách navždy zmizelo bájné město Hunohrad.

Více

Ekopobyt na Kamzíku v Jeseníkách se ZŠ Karviná

Ve dnech 8-9.4. 2014 proběhl pobyt s ekologickou výchovou v Karlově pod Pradědem se ZŠ Karviná. Dopolední výuka byla zaměřena na historii osídlování a místní lidovou architekturu typickou pro zdejší krajinu. Děti se dozvěděly o místních hradech, které chránily kupecké stezky a jaké stavby vznikaly vzhledem k využití okolní přírody. Co vše nabízela krajina novým osidlencům a jaké nerostné bohatství se nacházelo ve zdejších horách. Odpoledne pak děti absolvovaly průvodcovanou exkurzi se zaměřením na život v lese, která byla zakončena hrou. V té pak děti měly na předem vytyčené trase plnit úkoly zaměřené na poznávání zdejší fauny a flóry.

Více

Nový quest v Jizerských horách v Oldřichově

Ve dnech 2.-4. dubna 2014 proběhl ve spolupráci se spolkem Náš kraj seminář v Oldřichově, hledačka bude náročná, těšte se. Brzy bude dokončena a představena veřejnosti.

Více