Měsíc: Březen 2022

Informační portál přírody Jeseníků

Účelem projektu je zvyšování environmentálního povědomí návštěvníků o hodnotách přírody Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a okolí a ovlivnění jejich konání, zejména prostřednictvím osvětových akcí a programů pro děti a mládež. …