Campanula 1/2010

V rámci projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko 2010-2013 “ bude 2 x ročně vydáván zpravodaj CHKO Jeseníky Campanula. V prvním čísle se dozvíte o základních činnostech Správy CHKO Jeseníky, legislativě, méně známých maloplošných chráněných územích, architektuře Jeseníků a vzácných a významých druzích rostlin a živočichů. Nechybí zde ani citlivá témata ochrany přírody v CHKO Jeseníky jako je lyžování v NPR Praděd na Ovčárně, kůrovec nebo odlišné pohledy na hospodaření v lesích. Nabídneme vám tip na výlet a seznámíme s projekty, které jsou v CHKOJ aktuálně realizovány. Za zhlédnutí určitě stojí fotografie z letošní fotografické soutěže „Jak vidím Jeseníky“. Zajímavý rozhovor nám poskytl geobotanik a fotograf Leo Bureš.

Projekt je financován Moravskoslezským krajem s přispěním finančního nástroje Evropské unie LIFE+.

Seznam míst kde lze v rámci celé ČR Zpravodaj zapůjčit či odebrat naleznete zde.

Zpravodaj ke stažení ve formátu pdf: