Projekty

Tento týden Ve mlýně

Tento týden vás zveme do mlýna na oslavu Dne životního prostředí! Ve středu 5. června si u nás můžete vyrobit lapače snů a náhrdelníky z recyklovaných materiálů, dozvědět se něco …

VÍCE Ve mlýně Karlovice PRO ŠKOLY

Nabídka pro mateřské, základní i střední školy Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně Karlovice v budově bývalého strojního mlýna nabízí zábavné vzdělávací programy, projektové dny a exkurze pro školy a dětské …

Informační portál přírody Jeseníků

Účelem projektu je zvyšování environmentálního povědomí návštěvníků o hodnotách přírody Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a okolí a ovlivnění jejich konání, zejména prostřednictvím osvětových akcí a programů pro děti a mládež. …

Vzdělávací centrum Ve mlýně Karlovice – učebny pro přírodní vědy, řemesla a jazyky

Projekt VZDĚLÁVACÍ CENTRUM VE MLÝNĚ KARLOVICE – UČEBNY PRO PŘÍRODNÍ VĚDY, ŘEMESLA A JAZYKY je spolufinancován Evropskou unií. Číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013593 Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí v oblastech přírodních …

Neseď doma, pojď s námi!

Neseď doma, pojď s námi! Cílem projektu je podpora organizací zabývající se neformálním vzděláváním dětí a mládeže. Budou podpořeni jak zaměstnanci partnerských spolků v oblasti sdílení a výměny zkušeností, tandemové …

Výstava Jeseníky všemi smysly ve Vzdělávacím centru VÍCE Ve mlýně Karlovice

Zajímavá budova bývalého strojního mlýna v centru Karlovic, která dlouhá léta neměla žádné využití, je od roku 2021 využívána jako Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně Karlovice. Pro návštěvníky zde spolek …

Projekt Bildungungszentrum VÍCE In der Mühle Karlovice

Im Rahmen des Projekts wird das Bildungszentrum VÍCE In der Mühle Karlovice im Gebäude der ehemaligen Maschinenmühle aufgebaut werden. Es wird vier Lehrsäle errichtet werden, in denen werden die auf …

Jeseníky hrou

V letošním roce jsme v Jeseníkách spustili novou razítkovací hru. Pokud si rádi hrajete a poznáváte přitom zajímavá místa, pak je tato hra určena právě vám. Potěší vás úspěšně vyplněná …

Informační středisko CHKO Jeseníky-Karlova Studánka

V letošním roce bylo nově otevřeno Informační středisko CHKO Jeseníky-Karlova Studánka v altánu u geologické expozice. Návštěvníci v něm mohli shlédnout výstavu fotografií Jak vidím Jeseníky a mohli se také …

Naučná stezka zdraví a příroda v Jeseníkách

Pro spolek Terra Natura Jeseníky a Farmu U Stromovouse jsme připravili novou naučnou stezku o historii pastevectví v Jeseníkách a historii farmy. Stezka je doplněná hrami pro děti i dospělé – …