Chráněné a ohrožené rostliny CHKO Jeseníky

V rámci projektu Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko (2010-2013) bylo podpořeno vydání knihy Chráněné a ohrožené rostliny CHKO Jeseníky, kterou vydal jesenický botanik Leoš Bureš.

Kniha formátu A4 je vytištěna na těžkém křídovém papíře a vázána v tvrdých laminovaných deskách. Má 314 stran a obsahuje přes 840 barevných fotografií. Po úvodních kapitolách, pojednávajících obecně o problematice druhové ochrany rostlin a o květeně CHKO Jeseníky (včetně historického vývoje jejího poznávání), následuje hlavní část, v níž jsou popisy 400 druhů, poddruhů a kříženců jesenického červeného seznamu. Ohrožené druhy, které dosud v Jeseníkách rostou, jsou podrobně popsány, včetně jejich současných i bývalých lokalit; u každého je fotografie jeho charakteristického vzezření a typického biotopu nebo hlavní lokality. Taxony nezvěstné, vyhynulé a nejasné jsou popsány stručněji.

Kniha je koncipovaná tak, aby v ní byla uvedena všechna nejdůležitější data pro odborníky, ale aby byla také dobře srozumitelná a zajímavá i pro širší laickou veřejnost, pro všechny milovníky jesenické květeny a jesenické přírody.

Projekt je financován Moravskoslezským krajem s přispěním finančního nástroje Evropského společenství LIFE+.