Ekopobyt na Kamzíku v Jeseníkách se ZŠ Karviná

Ve dnech 8-9.4. 2014 proběhl pobyt s ekologickou výchovou v Karlově pod Pradědem se ZŠ Karviná. Dopolední výuka byla zaměřena na historii osídlování a místní lidovou architekturu typickou pro zdejší krajinu. Děti se dozvěděly o místních hradech, které chránily kupecké stezky a jaké stavby vznikaly vzhledem k využití okolní přírody. Co vše nabízela krajina novým osidlencům a jaké nerostné bohatství se nacházelo ve zdejších horách. Odpoledne pak děti absolvovaly průvodcovanou exkurzi se zaměřením na život v lese, která byla zakončena hrou. V té pak děti měly na předem vytyčené trase plnit úkoly zaměřené na poznávání zdejší fauny a flóry.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.