Ekoprogramy o jesenické přírodě a krajině v Karlovicích a v Karlově

Na přelomu září a října proběhly ve Vzdělávacím centru VÍCE Ve mlýně v Karlovicích a v Karlově pod Pradědem pro žáky ZŠ Mohelnice ekoprogramy Jeseníky všemi smysly a Živočichové Jeseníků. Programy byly koncipovány jako projektové dny s odborníkem v rámci projektu „Neseď doma, pojď s námi“, kde jsme partnerem MAS Hrubý Jeseník.

Žáci třetích tříd se seznámili s unikátností jesenické přírody a krajiny, s běžnými i chráněnými druhy rostlin i živočichů. Prakticky si zkusili  např. jak voní borovice či bršlice kozí noha.