Informační systém Javorníky

Projekt je zaměřen na vzájemnou komunikaci obcí, Správy CHKO Beskydy a Kysuce a dalších zájmových skupin při vytváření informačního systému pro Javorníky. V rámci tohoto projektu vznikla Naučná stezka Javorníky.
Projekt podpořili krajský úřad Zlínského kraje Ministerstvo životního prostředí. Dále byl projekt finančně podpořen z fondu mikroprojektů Interreg IIIA, Správou CHKO Beskydy a jednotlivými obcemi v okolí Javornického hřebene.