Je tu nový quest, tentokrát v Suchdole

Obec: Praha-Suchdol

Popis místa nebo adresa: Suchdolské náměstí, městská část Praha – Suchdol; u kamenů

Naše knihovna dostala možnost být první knihovnou v České republice, která vytvoří svůj vlastní quest. Tvorby se zúčastnili kolegové z knihoven z různých měst a místní občané. Výsledek naší práce si nyní můžete sami vyzkoušet. Více najdete zde.

Projekt „Questing – speciální průvodce pro CHKO“ je finančně podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

Projekt „Questing – nové cesty za poznáváním místního přírodního a kulturního dědictví v České republice“ je finančně podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.

Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná Actaea – společnost pro přírodu a krajinu a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.