Jednání k plánovanému projektu Zachraňme společně výhledy z Javornického hřebene

Dne 8.1.2010 uspořádala Actaea, v Rožnově pod Radhoštěm, schůzku k plánovanému projektu Zachraňme společně výhledy z Javornického hřebene aneb záchrana rozmanitosti přírody a krajiny Javorníků prostřednictvím tradičního hospodaření , který bude podán v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Jednání se zúčastnili zástupci sdružení Actaea, CHKO Beskydy, SOP CHKO Kysuce, Moravských Karpat o. p. s., Daphne, Vlastivědného muzea Považská Bystřice a Univerzity Palackého Olomouc.